Đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Nghệ An

4.9/5 - (16 bình chọn)

Đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Nghệ An

Đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Nghệ An: Hồ sơ bao gồm Tờ khai, Ảnh mẫu, giấy ủy quyền, các tài liệu liên quan, để thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới theo quy định pháp luật. Thời gian làm thủ tục bao lâu? Thời hạn văn bằng bảo hộ bao lâu? Cụ thể Luật Vinh Tín sẽ chia sẻ như sau:

1. Cơ sở pháp lý: đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

– Luật số 50/2005/QH11 năm 2005 về Sở hữu trí tuệ.

– Luật số 36/2009/QH12 năm 2009 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 50/2005/QH11 hướng dẫn thực hiện Luật SHTT.

– Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

2. Thế nào là giống cây trồng?

– Giống cây trồng là một quần thể cây trồng đồng nhất về hình thái và có giá trị kinh tế nhất định; nhận biết được bằng sự biểu hiện của các đặc tính do kiểu gen quy định; và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất một đặc tính và di truyền được cho đời sau.

– Nó được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản bao gồm; hạt, củ, quả, rễ, thân, cành, lá, cây con, mắt ghép, chồi, hoa, mô, tế bào, bào tử, sợi nấm, rong, tảo và vi tảo.

3. Điều kiện đăng ký bản quyền giống cây trồng

a.Đối với giống cây trồng

– Đối với giống cây trồng thì tổ chức, cá nhân chọn tạo; hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng; đầu tư cho công tác chọn tạo; phát hiện và phát triển giống cây trồng; hoặc được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.

– Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

+ Giống cây trồng có tính mới:

Vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được đăng ký; hoặc người được phép của người yêu cầu đó bán, phân phối nhằm mục đích khai thác trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm; hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

+ Có tính khác biệt:

Nghĩa là giống cây trồng phải có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

+ Tính đồng nhất:

Tức là giống cây trồng đó có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn; hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

+ Có tính ổn định:

Tình trạng liên quan của giống cây trồng vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu; không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống.

+ Và có tên phù hợp:

Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

b.Đối với chủ thể đăng ký bảo hộ

– Chủ thể là tổ chức, cá nhân bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam.

– Là tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng.

–  hoặc là tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam.

4. Thời hạn bảo hộ giống cây trồng

Văn bằng bảo hộ Giống cây trồng có thời hạn:

– 25 năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho.

– 20 năm đối với các giống cây trồng khác.

5. Thời gian đăng ký thủ tục bảo hộ giống cây trồng

– Nộp đơn đăng ký: 03 ngày sau khi tiếp nhận thông tin.

– Thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn.

– Sau đó công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng: 90 ngày kể từ ngày thẩm định đơn được chấp nhận.

– Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật: 90 ngày sau ngày công bố đơn hợp lệ.

– Công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng: 30 ngày sau ngày khảo nghiệm kỹ thuật

– Cấp bằng bảo hộ và vào sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ:Sau 30 ngày kể từ ngày quyết định cấp bằng bảo hộ được đăng trên tạp chí chuyên ngành (nếu không nhận được ý kiến khiếu nại bằng văn bản về việc cấp bằng bảo hộ).

Đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Nghệ An
Đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Nghệ An

6. Hồ sơ đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Hồ sơ đăng ký gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng (theo mẫu của Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT).

– Và tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS (theo mẫu DUS của từng loài cây trồng).

– Ít nhất là 03 Ảnh màu chụp mẫu giống. 3 ảnh đó thể hiện 3 tính trạng đặc trưng của giống; kích cỡ ảnh 9 cm x 15 cm.

– Các tài liệu chứng minh quyền đăng ký (nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký).

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có quyền ưu tiên).

– Giấy uỷ quyền cho Luật Vinh Tín thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng (nếu nộp đơn thông qua đại diện luật Vinh Tín)

–  Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí.

– Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

Chú ý: Mỗi đơn đăng ký bảo hộ chỉ được đăng ký bảo hộ cho một giống cây trồng, phải lp thành 2 bvà np tại cơ quan bảo hgiống cây trồng;

7. Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

– Cơ quan bảo hộ (Cục Trồng trọt) tiếp nhận

8. Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

a.Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ

Quý khách cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định như đã nêu ở mục trên.

b.Bước 2: Nộp đơn đăng ký

Chủ thể nộp Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng cho cơ quan có thẩm quyền ghi rõ tại mục 7.

c.Bước 3: Thẩm định hình thức đơn

Cục trồng trọt thẩm định hình thức đơn:

– Nếu đơn hợp lệ thì Cục thông báo chấp nhận đơn; Và yêu cầu người đăng k‎ý gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật; thực hiện thủ tục thẩm định nội dung đơn.

– Còn Nếu đơn không hợp lệ thì Cục sẽ thông báo bằng văn bản từ chối chấp nhận đơn. Và yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong vòng 30 ngày.

d.Bước 4: Công bố đơn trên tạp chí chuyên nghành

Cục trồng trọt sẽ công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng;

e.Bước 5: Thẩm định nội dung đơn

Cục trồng trọt thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ theo các điều kiện được bảo hộ như đã nêu ở mục trên.

f.Bước 6: Cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Nếu hồ sơ, thủ tục hợp lệ thì Quý khách sẽ được cấp văn bằng chứng nhận bảo hộ giống cây trồng; và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.

9. Luật Vinh Tín – Dịch vụ đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Nghệ An

– Tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng.

– Tư vấn về thủ tục và điều kiện cấp/cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ.

– Tư vấn về hồ sơ, thủ tục pháp lý.

– Tiếp nhận tài liệu từ quý khách để thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ để thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Nhận kết quả và bàn giao toàn bộ bản gốc cho quý khách.

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: đăng ký Sở hữu trí tuệ (bản quyền / bảo hộ)

1.Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

2.Đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Nghệ An

3.Đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu tại Nghệ An

4.Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Nghệ An

5.Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Nghệ An

6.Đăng ký bản quyền tác giả tại Nghệ An

7.Đăng ký bảo hộ giống câytrồng tại Nghệ An

8.Gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Nghệ An

9.Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

10.Đăng ký mã số mã vạch tại Nghệ An

Bài viết cùng chủ đề: Giấy phép kinh doanh

1.Thành lập cty tại Nghệ An

2.Thành lập cty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập cty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

10. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

11. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

12. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

13. Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

14. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

15. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

18. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Công ty Luật TNHH MTV Vinh Tín – Luật Vinh Tín

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp #luật_vinh_tín  #Sở_hữu_trí_tuệ  #bảo_hộ_độc_quyền  #giống_cây_trồng  

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

Trả lời

English EN Vietnamese VI