Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

4.9/5 - (26 bình chọn)

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

Để đầu tư thành lập công ty ở Việt Nam thì các nhà đầu tư nước ngoài cần tìm hiểu các quy định của pháp luật để đảm bảo các điều kiện tốt nhất khi đầu tư. Luật Vinh Tín với mong muốn hỗ trợ tốt nhất thủ tục pháp lý và thuế cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ hướng dẫn chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Đăng ký đầu tư

– Luật Doanh nghiệp 2020.

– Luật đầu tư 2020.

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

2. Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là dự án không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng; không di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; Và không gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.

– Phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư; hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Lĩnh vực đầu tư không nằm trong các lĩnh vực bị cấm đầu tư.

– Hợp đồng thuê địa điểm; giấy tờ về địa điểm đặt dự án đầu tư (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ giấy phép xây dựng..)

a.Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất.

+ Địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương

+ Đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh trật tự.

+ Phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án

b.Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại

+ Đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án doanh nghiệp có vốn đàu tư nước ngoài.

+ Có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án.

+ Việc xuất, nhập khẩu và phân phối các mặt hàng phải tuân theo quy định xuất nhập khẩu, phù hợp với lộ trình theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

+ Về chứng chỉ hành nghề và vốn đầu tư, vốn pháp định phải tuân theo quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể.

+ Đáp ứng tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong từng dự án cụ thể.

c.Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ

+ Được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO.

+ Đảm bảo các điều kiện cụ thể theo biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO.

+ Phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án.

+ Có năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án đầu tư.

+ Và nhà đầu tư phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án.

3. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục

– Sở KH&ĐT tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

+ Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

– Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

+ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

+ Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

4. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

a.Đối với nhà đầu tư là cá nhân cần chuẩn bị các tài liệu:

– Công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự CMND/ thẻ CCCD/ hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài.

– Xác nhận số vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam.

– Hợp đồng thuê trụ sở công ty và địa điểm thực hiện dự án.

– Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng; ĐKKD; hoặc các giấy tờ tương đương).

b.Đối với nhà đầu tư là tổ chức cần chuẩn bị các tài liệu:

– Giấy chứng nhận ĐKKD (Bản sao công chứng, có hợp pháp hóa lãnh sự).

– Các tài liệu công chứng sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất.

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính.

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

+ Xác nhận số vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam.

– Hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật của công ty tại nước ngoài.

– Và Hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật công ty tại Việt Nam.

– Bản sao hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, hoặc các giấy tờ tương đương).

– Trường hợp dự án có sử dụng công nghệ cần kèm theo bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định gồm: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

5. Thủ tục xin thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Có 02 cách để thành lập doanh nghiệp vonns nước ngoài. Đơn giản nhất là cách 1:

a.Cách 1: Thành lập công ty ở Việt Nam rồi chuyển nhượng cổ phần/ vốn

– Bước1: Thành lập công ty Việt Nam;

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An đầy đủ, chi tiết.

– Bước2: Xin giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề có điều kiện;

– Bước3: Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài.

– Bước4: Nhận giấy phép đăng ký kinh doanh.

b. Cách 2: Trực tiếp thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

– Bước1: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

– Bước2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện tương tự doanh nghiệp vốn Việt Nam

– Bước3: Xin cấp Giấy phép kinh doanh đối với kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện

– Bước4: Nhận kết quả và hoàn tất các thủ tục về thuế nhà đầu tư

6. Luật Vinh Tín – Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

– Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật.

– Hỗ trợ khách hàng lấy thông tin theo quy định pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ pháp lý theo qui định của pháp luật.

– Thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý.

– Bàn giao kết quả cho khách hàng

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: Giấy phép đầu tư

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

2. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An

3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

4. Thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

5. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Nghệ An

6. Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An

7. Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Nghệ An

8. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Giấy phép kinh doanh

1.Thành lập cty tại Nghệ An

2.Thành lập cty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập cty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

10. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

11. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

12. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

13. Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

14. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

15. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

18. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Công ty Luật TNHH MTV Vinh Tín – Luật Vinh Tín

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp  #luật_vinh_tín  #Giấy_phép_đầu_tư  #công_ty_có_vốn_nước_ngoài #công_ty_có_vốn_đầu_tư_nước_ngoài

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

Trả lời

English EN Vietnamese VI