Quy định về góp vốn vào công ty tại Nghệ An

4.9/5 - (15 bình chọn)

Quy định về việc góp vốn vào công ty tại Nghệ An

Pháp luật quy định vốn điều lệ của doanh nghiệp như thế nào? Tài sản góp vồn là gì? Và thời hạn góp vốn trong bao lâu? Vốn tối thiểu để thành lập công ty là mấy? ..v..v…Tham gia góp vốn hay chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp; thì các bạn cần tìm hiểu những Quy định về việc góp vốn vào công ty tại Nghệ An. Bằng kinh nghiệm thực tiễn lâu năm Luật Vinh Tín xin chia sẻ những kiến thức cần thiết để bạn nắm rõ. Cụ thể như sau:

1. Quy định vốn điều lệ công ty như thế nào?

Theo pháp luật quy định vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp; hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa là bao nhiêu khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. ( Chỉ một số nghành nghề kinh doanh có điều kiện mới yêu cầu cụ thể )

2. Tài sản theo quy định về việc góp vốn vào công ty tại Nghệ An là gì?

Pháp luật quy định tại Điều 34 của Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

– Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

– Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn Quy định về việc góp vốn vào công ty tại Nghệ An?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì thời hạn góp vốn của các loại hình Doanh nghiệp như sau:

a. Với công ty TNHH 1 Thành viên:

Thời hạn góp vốn quy định:

Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

b. Với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Thời hạn góp vốn quy định:

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Quy định về việc góp vốn vào công ty tại Nghệ An
Quy định về việc góp vốn vào công ty tại Nghệ An

c. Đối với công ty cổ phần:

Thời hạn góp vốn quy định:

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.

d. Doanh nghiệp tư nhân thì Quy định về việc góp vốn vào công ty tại Nghệ An như sau:

Thời hạn góp vốn quy định: chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải góp đủ và đảm bảo đủ ngay khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, vì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với doanh nghiệp tư nhân mà mình thành lập. Cụ thể:

– Chủ doanh nghiệp tự đăng ký vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Quy định về việc góp vốn vào công ty tại Nghệ An?

– Toàn bộ vốn và tài sản kể của Doanh nghiệp, kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng; hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh trong quá trình hoạt động. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

4. Quy định vốn tối thiểu để thành lập công ty là bao nhiêu?

+ Theo luật không quy định mức vốn tối thiểu để đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường. Có nhiều đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký vốn điều lệ công ty là 1 triệu đồng, tuy pháp luật không cấm, nhưng khi đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp như vậy thì khi đi giao dịch và làm việc với đối tác, các cơ quan ngân hàng, thuế thì họ thường không tin tưởng doanh nghiệp này và rất hạn chế giao dịch và cũng là một trở ngại lớn khi đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp. Cho nên cần đăng ký mức tương đối và phù hợp với thực tế để thuận tiện hơn cho việc kinh doanh của công ty.

+ Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định để hoạt động, thì vốn tối thiểu để thành lập công ty chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó.

Để nắm rõ hơn về mức vốn tối thiểu của các nghành nghề đặc thù, các bạn có thể gọi hỗ trợ Hotline: 0982.697.685

5. Có nên làm hợp đồng góp vốn giữa các thành viên khi tiến hành góp vốn công ty không?

Cá nhân là một luật sư, tôi khuyên các bạn khao khát khởi nghiệp là; Nên có hợp đồng góp vốn với các cá nhân/tổ chức khi thành lập doanh nghiệp. Vì Các thành viên/ cổ đông góp vốn là những người có thể quyết định sự tồn tại, phát triển hoặc giải thể doanh nghiệp. Hợp tác được những thành viên/ cổ đông đồng lòng, đồng quan điểm, lý tưởng sẽ là một trong những điều quyết định cho việc thành công của công ty và ngược lại. Hãy suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ trước khi hợp tác cùng nhau.

6. Ai có thể làm người đại diện theo pháp luật khi góp vốn vào công ty?

– Quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là; cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, Tòa án; và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Trong công ty TNHH và công ty CP có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý; và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

7. Luật Vinh Tín – Dịch vụ thành lập công ty tại nghệ an

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép kinh doanh.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #luật_doanh_nghiệp #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp

English EN Vietnamese VI