Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An

4.8/5 - (23 bình chọn)

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An là việc cần thiết để liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân. Sau đây Luật Vinh Tín sẽ hướng dẫn Quý khách điều kiện để thành lập VPĐD. Cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần giấy tờ gì? thời hạn cấp phép là bao lâu? Cơ quan nào cấp phép hoạt động?… Cụ thể như sau:

1. Cở sở pháp lý: Lập văn phòng đại diện công ty ty nước ngoài

– Luật Doanh Nghiệp 2020.

– Thông tư 11/2016/TT-BCT  Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện c.ty nước ngoài tại Việt Nam.

– Nghị định 07/2016/NĐ-CP  Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện c.ty nước ngoài tại Việt Nam.

2. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Văn phòng đại diện tại Việt Nam của c.ty nước ngoài phải đáp ứng điều kiện:

– Phải có giấy đăng ký KD theo quy định của pháp luật của nước có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia nước này công nhận.

– Thời gian hoạt động tối thiểu của Công ty nước ngoài phải được 01 năm, kể từ ngày được thành lập công ty.

– Nếu cả giấy tờ kinh doanh có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn giấy phép đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

– Quy định hoạt động của Văn phòng đại diện: tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại Việt Nam.

– Trong trường hợp nội dung hoạt động của VPĐD không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

3. Hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

– Giấy đề nghị thành lập VPĐD công ty nước ngoài tại Việt Nam.

– Hợp pháp hoá lãnh sự và bản dịch công chứng Giấy ĐKKD hoặc giấy tờ có giá trị tương đương được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập ký và đóng dấu.

– Giấy tờ bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD của công ty nước ngoài.

– Công chứng bản dịch báo cáo tài chính có kiểm toán; Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế; công bố tài chính trong năm tài chính gần nhất; hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp; Giấy xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài.

– Bản sao công chứng hộ chiếu/ CMND hoặc thẻ căn cước công dân; hoặc bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện.

– Các tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở VPĐD gồm:

+ Bản sao công chứng hợp đồng thuê văn phòng.

+ Bản công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê làm VPĐD.

+ Địa điểm đặt trụ sở VPĐD công ty nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự; an toàn vệ sinh lao động; và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ cấp phép thành lập VPĐD phải dịch sang tiếng việt và hợp pháp hóa lãnh sự (nếu cần ); và phải do công ty mẹ ký và đóng xác nhận.

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An
Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An

4. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép

– VPĐD của công ty nước ngoài được thành lập tại Việt Nam do Sở công thương tỉnh/thành phố nơi VPĐD đặt trụ sở chính cấp.

– Và VPĐD của Thương nhân nước ngoài là đơn vị phụ thuộc và không có chức năng kinh doanh. VPĐD chỉ thực hiện chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh.

5. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

a.Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ

Các giấy tờ chuẩn bị cho Hồ sơ đã được Luật Vinh Tín nêu cụ thể ở mục trên.

b.Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền

Hồ sơ nộp tại Sở công thương tỉnh/thành phố nơi VPĐD đặt trụ sở chính cấp.

c.Bước 3: Cấp Giấy phép thành lập VPĐD công ty nước ngoài

Thủ tục hoàn thành trong thời hạn từ 07 – 10 ngày làm việc.

d.Bước 4: Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu của VPĐD

Sau khi được cấp giấy phép VPĐD tiến hành khắc dấu và đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia.

e.Bước 5: Đăng ký mã số thuế của VPĐD

VPĐD đăng ký xin cấp mã số thuế

f.Bước 6: Hoàn thành các thủ tục sau khi cấp giấy phép

Tham khảo các thủ tục cần làm sau khi có giấy phép

6. Những trường hợp công ty nước ngoài không được cấp phép thành lập VPĐD tại Việt Nam

– Công ty nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện quy định nêu tại mục 2

– C.ty nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Không đảm bảo thời hạn của đăng ký kinh doanh; hoặc không đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu của công ty mẹ.

– Ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường Việt Nam.

– Việc nộp hồ sơ không hợp lệ, đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

7. Báo cáo hoạt động văn VPĐD công ty nước ngoài tại Việt Nam

– Hằng năm, trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, VPĐD có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó tới Sở Công Thương.

– VPĐD có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

8. Thời hạn cấp giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài

iấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Lưu ý:

– Thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

– Thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được gia hạn thực hiện như quy định của pháp luật

9. Đối tượng áp dụng quy định

– Nghị định này áp dụng đối với văn phòng đại diện của c.ty nước ngoài tại Việt Nam.

– Chi nhánh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng áp dụng.

10. Luật Vinh Tín – Dịch vụ lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An

– Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật.

– Hỗ trợ khách hàng lấy thông tin theo quy định pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ pháp lý theo qui định của pháp luật.

– Thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý.

– Bàn giao kết quả cho khách hàng

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: Giấy phép đầu tư

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

2. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An

3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

4. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

5. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Nghệ An

6. Thành lập văn phòng đại diện côngty nước ngoài tại Nghệ An

7. Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Nghệ An

8. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Giấy phép kinh doanh

1.Thành lập cty tại Nghệ An

2.Thành lập cty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập cty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

10. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

11. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

12. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

13. Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

14. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

15. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

18. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Công ty Luật TNHH MTV Vinh Tín – Luật Vinh Tín

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp  #luật_vinh_tín  #Giấy_phép_đầu_tư  #công_ty_có_vốn_nước_ngoài #công_ty_có_vốn_đầu_tư_nước_ngoài  #văn_phòng_đại_diện_công_ty_nước_ngoài   

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

Trả lời

English EN Vietnamese VI