Thủ tục thuê đất tại Nghệ An

4.9/5 - (18 bình chọn)

Thủ tục thuê đất tại Nghệ An

Người sử dụng đất thuê cần năm vững các thủ tục thuê đất tại Nghệ An. Quyết định giao đất, Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng cho thuê đất, Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất … Để thực hiện thủ tục xin thuê đất thực hiện đầu tư kinh doanh thương mại, nhà đầu tư cần phải hiểu rõ về điều kiện Hồ sơ, thủ tục như sau.

1. Cơ sở pháp lý: Thủ tục thuê đất

– Luật đất đai 2013.

– Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất.

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

2. Hồ sơ thuê đất.

a. Hồ sơ thẩm định nhu cầu thuê đất kinh doanh thương mại

– Văn bản xin cho thuê đất.

– Bản chấp thuận của UBND Tỉnh, thành phố cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; hoặc văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định luật đầu tư.

– Quy hoạch chỉ giới đường đỏ và Quy hoạch xây dựng 1/500 hoặc Quy hoạch tổng thể 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Giấy tờ mô tả dự án đầu tư:

+ Thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.

+ Bản vẽ cấp điện, cấp thoát nước,

+ Phòng cháy chữa cháy,

+ Bảo vệ môi trường…

– Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

b. Hồ sơ xin thuê đất kinh doanh thương mại.

– Văn bản xin thuê đất.

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

– Giấy tờ văn bản: thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho thuê đất.

– Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Thủ tục thuê đất tại Nghệ An
Thủ tục thuê đất tại Nghệ An

3. Thủ tục thuê đất

a.Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ thẩm định nhu cầu thuê đất và hồ sơ thuê đất.

Hồ sơ gồm các giấy tờ như đã nêu ở mục trên.

b.Bước 2:  Tiến hành nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính

– Thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất đầu tư kinh doanh thương mại.

Người xin thuê đất gửi hồ sơ xin thẩm định nhu cầu thuê đất đến Sở TN&MT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Nội dung gồm:

+ Bản đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt liên quan đến dự án.

+ Bản đánh giá về yêu cầu sử dụng đất theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất. Đối với loại dự án chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức thì cơ quan thẩm định căn cứ vào quy mô, tính chất dự án và khả năng đáp ứng về quỹ đất của địa phương để đánh giá.

+  Và đánh giá về khả năng hiệu quả của dự án thông qua việc đánh giá về năng lực thực hiện của chủ đầu tư; tác động môi trường do sử dụng đất; mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

+ Diện tích sử dụng đất, mục đích sử dụng đất và khả năng đáp ứng về quỹ đất của địa phương đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư.

Lưu ý: Với Dự án đầu tư có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định này.

– Thực hiện thủ tục cho thuê đất đầu tư kinh doanh thương mại.

* Với trường hợp thuê đất không qua hình thức đấu giá:

+ Hồ sơ xin thuê đất được nộp tại Bộ phận Tiếp nhận – trả kết quả của Sở TN&MT cấp tỉnh, tp trực thuộc TW.

+ Sau khi Sở thẩm tra hồ sơ, trình UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW để thực hiện việc cho thuê đất;

+ Định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa.

+ Hoàn thành hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

+ Cho thuê đất và Cấp trích lục bản đồ.

+ Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

* Với trường hợp thuê đất qua hình thức đấu giá:

+ Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để phê duyệt. Sở TN&MT chỉ đạo lập phương án đấu giá đất trình UBND cùng cấp phê duyệt.

+ Thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như đã được phê duyệt.

+ UBND ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính xong thì Sở TN&MT trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

4. Thời hạn thực hiện thủ tục thuê đất tại Nghệ An

a.Thời hạn thực hiện thủ tục thẩm định: không quá 30 ngày.

b.Thời hạn thực hiện thủ tục cho thuê đất: không quá 30 ngày

5. Luật Vinh Tín – Dịch vụ thủ tục thuê đất tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng liên quan đến vấn đề pháp lý.

– Tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề liên quan.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Nhận ủy quyền của quý khách hoàn thành các thủ tục liên quan.

– Đồng hành với khách hàng trong thời gian giải quyết vấn đề.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: thủ tục mua bán nhà đất

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế

Trả lời

English EN Vietnamese VI