Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

4.9/5 - (26 bình chọn)

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thuật ngữ đúng quy định, còn thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là cách gọi phổ thông. Về căn bản hai thủ tục này được coi là một. Nhà đầu tư có thể thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An như thông tin nhà đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, thời gian thực hiện dự án, địa điểm thực hiện dự án, quy mô đầu tư,… với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể Luật Vinh Tín xin hướng dẫn như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Đăng ký đầu tư

– Luật đầu tư 2020.

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

– Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư.

2. Nội dung thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

– Các thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;

– Tên dự án đầu tư.

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Diện tích đất sử dụng cho dự án.

– Mục tiêu, quy mô của dự án.

– Vốn đầu tư của dự án; tiến độ góp vốn và huy động vốn.

– Thời hạn hoạt động của dự án.

– Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động.

3. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

– Sở KH&ĐT thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với :

+ Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

4. Hồ sơ xin Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

– Các báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh.

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là cá nhân

– Giấy Đăng ký kinh doanh; và Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức; hoặc văn bản tương đương.

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

+ Cáctài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; các tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

+ Bản đề xuất dự án đầu tư gồm: hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng về đất, về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi…

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Thủ tục xin Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

a.Bước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơ

– Hồ sơ được chuẩn bị gồm các giấy tờ đã nêu ở mục trên. Sau đó gửi cho cơ quan có thẩm quền xem xét, đánh giá.

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký.

b.Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh

Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục cấp giấy đăng ký đầu tư.

c.Bước 3: Thay đổi giấy đăng ký đầu tư

Các thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

d.Bước 4: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp

Đăng thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

e.Bước 5: Điều chỉnh giấy chứng nhận

Điều chỉnh giấy chứng nhận tại Nghệ An: Điều chỉnh hoặc cấp mới Giấy phép.

6. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

– Nếu từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

7. Luật Vinh Tín – Dịch vụ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

– Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận.

– Hỗ trợ khách hàng lấy thông tin theo quy định pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật.

– Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận.

– Bàn giao kết quả cho khách hàng

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: Giấy phép đầu tư

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

2. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An

3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầutư tại Nghệ An

4. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

5. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Nghệ An

6. Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An

7. Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Nghệ An

8. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Giấy phép kinh doanh

1.Thành lập cty tại Nghệ An

2.Thành lập cty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập cty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

10. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

11. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

12. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

13. Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

14. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

15. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

18. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Công ty Luật TNHH MTV Vinh Tín – Luật Vinh Tín

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp  #luật_vinh_tín  #Giấy_phép_đầu_tư  #chuyển_nhượng_dự_án  

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

Trả lời

English EN Vietnamese VI