Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

4.9/5 - (49 bình chọn)

Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an hạng 3, hạng 2, hạng 1. Chứng chỉ cho các lĩnh vực/hạng mục XD nào? Điều kiện, hồ sơ làm thủ tục như thế nào? thời hạn bao lâu? Luật Vinh Tín chuyên tư vấn giấy phép nhanh, đơn giản, uy tín, mà giá rẻ nhất. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ kinh nghiệm cho Quý khách có nhu cầu tìm hiểu.

1. Cơ sở pháp lý

– Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP  quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức xây dựng.

– Căn cứ theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng.

– Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước.

– Thông tư Số: 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu tại Việt Nam.

2. Các lĩnh vực cấp giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại Nghệ An

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được chia thành hạng 1, hạng 2, hạng 3 gồm các lĩnh vực/hạng mục sau:

a. Lĩnh vực thiết kế/ thẩm tra thiết kế

 • 1.Hạng mục công trình dân dụng.
 • 2.Hạng mục công nghiệp nhe.
 • 3.Hạng mục công trình giao thông.
 • 4.Hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • 5.Hạng mục công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn.

b. Lĩnh vực giám sát thi công

 • 1.Hạng mục công trình dân dụng.
 • 2.Hạng mục lắp đặt thiết bị công trình.
 • 3.Hạng mục công trình giao thông.
 • 4.Hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • 5.Hạng mụcg công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn.
 • 6.Hạng mục xây dựng công trình công nghiệp.

c. Lĩnh vực lập quy hoạch đô thị

 • Lập quy hoạch xây dựng đô thị

d. Lĩnh vực thi công

 • 1.Hạng mục công trình dân dụng.
 • 2.Hạng mục lắp đặt thiết bị công trình.
 • 3.Hạng mục công trình giao thông.
 • 4.Hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • 5.Hạng mục công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn.
 • 6.Hạng mục xây dựng công trình công nghiệp.

e. Lĩnh vực quản lý dự án

 • 1.Hạng mục quản lý dự án dân dụng.
 • 2.Hạng mục quản lý dự án giao thông.
 • 3.Hạng mục quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật.
 • 4.Hạng mục quản lý dự án nông nghiệp & PTNT.

f. Lĩnh vực khảo sát

 • 1.Hạng mục khảo sát địa chất.
 • 2.Hạng mục khảo sát địa hình.

3. Phạm vi cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3, 2, 1

– Đối với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hạng I: Doanh nghiệp được giám sát thi công xây dựng công trình tất cả các cấp cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực.

– Còn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hạng II: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực

– Chứng chỉ Hạng III: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực

4. Điều kiện cấp giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

– Có giấy đăng ký Doanh nghiệp; hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

– Đối với cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ.

– Còn đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an
Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

5. Hồ sơ xin cấp giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 3, 2, 1

Để xin cấp giấy phép thì Doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

– Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động XD hạng 1,2,3 tương ứng. (Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc quyết định thành lập tổ chức.

– Danh sách các cá nhân chủ chốt; chứng chỉ hành nghề; và bằng đại học như đã nêu trên mục điều kiện tương ứng

– Các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu của các công trình đã hoàn thành; ít nhất 03 công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan.

– Kê khai năng lực tài chính; máy móc, thiết bị, và phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký.

– Bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng lĩnh vực đăng ký.

6. Thủ tục xin Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng tại Nghệ An

– Bước1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng chỉ xây dựng

Các bạn chuẩn bị hồ sơ theo quy định đã nêu tại mục trên đây.

– Bước2: Gửi/Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ

Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định qua mạng, trực tuyến; hoặc qua đường bưu điện; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Nghệ An.

– Bước3: Tiếp nhận hồ sơ

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trong 10 ngày..Sau khi nhận đc hồ sơ hợp lệ; Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ/chưa hợp lệ: thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản tới tổ chức đề nghị yêu cầu bổ sung hồ sơ; hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết

– Bước4: Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong thời hạn quy định. (đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực.).

Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ tại Nghệ An khoảng 20 ngày đối với năng lực hạng I; 15 ngày đối với năng lực hạng II và III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Bước5: Nhận kết quả: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3,2,1

Căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận, Tổ chức/ Doanh nghiệp đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng Nghệ An

7. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 có thời hạn bao lâu?

 • Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP  quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức xây dựng thì 10 năm là thời hạn tối đa của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 • Theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước thì 05 năm là thời hạn của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

8. Luật Vinh Tín – Dịch vụ cấp Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn về điều kiện xin cấp giấy phép năng lực hoạt động XD hạng 3,2,1

– Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị thông tin theo quy định pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định sở ban nghành

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng hạng 3,2,1

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: Giấy phép/chứng chỉ

1.Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh tại nghệ an

2. Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại nghệ an

3. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

4. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

5. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

6. Giấy phép năng lực xây dựng tại nghệ an

7. Giấy phép kinh doanh rượu tại nghệ an

8. Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

9. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

10. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

11. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

12. Cấp giấy phép an ninh trật tự tại nghệ an

13. Giấy phép sản xuất hóa chất tại nghệ an

14. Giấy phép trung tâm tư vấn du học tại nghệ an

15. Giấy phép mở phòng khám nha khoa tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh gas tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh dược phẩm tại nghệ an

18. Giấy phép kinh doanh spa tại vinh nghệ an

19. Giấy phép kinh doanh karaoke tại nghệ an

20. Giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại nghệ an

21. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

22. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

Bài viết cùng chủ đề: Thủ tục – Hồ sơ

1.Thành lập công ty tại Nghệ An

2.Thành lập công ty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập công ty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #luật_doanh_nghiệp #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp  #Luật_vinh_tín  #Thành_lập_trung_tâm_ngoại_ngữ  

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

English EN Vietnamese VI