Điều kiện có hiệu lực của di chúc tại Nghệ An

4.9/5 - (24 bình chọn)

Điều kiện có hiệu lực của di chúc tại Nghệ An

Điều kiện có hiệu lực của di chúc như thế nào? về năng lực, ý chí người lập di chúc? Về nội dung hay hình thức của di chúc quy định ra sao? thời hạn di chúc bất động sản, động sản? thời hiệu thừa kế như thế nào? cụ thể Luật Vinh Tín xin chia sẻ như sau:

1. Cơ sở pháp lý: hiệu lực của di chúc

– Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Di chúc là gì?

– Cơ bản thì Di chúc là một giao dịch dân sự mang tính chất đặc biệt, giao dịch dân sự này chỉ phát sinh hiệu lực khi người lập do người lập di chúc chết.

– Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc có hiệu lực khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật.

3. Điều kiện có hiệu lực của di chúc như thế nào?

a. Về năng lực chủ thể

– Chủ thể phải có năng lực hành vi dân sự bằng hành vi của mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự. Chủ thể chỉ có thể lập di chúc thể hiện ý chí của mình khi cá nhân đó có thể định đoạt được tài sản của mình. Thế nên pháp luật đòi hỏi người lập di chúc phải đạt đến một độ tuổi nhất định, đồng thời phải đủ khả năng nhận thức về việc định đoạt tài sản của mình để lại.

– Pháp luật yêu cầu người lập di chúc phải là người đã thành niên và hoàn toàn có khả năng nhận thức vào thời điểm lập di chúc. Chủ thể lập di chúc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

b. Về ý chí của người lập di chúc

– Phải tự nguyện khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Điều này đảm bảo di chúc thể hiện đúng ý nguyện, sự định đoạt, quyết định của người lập di chúc về việc dịch chuyển tài sản của họ sau khi chết.

– Việc tự nguyện lập di chúc thể hiện sự thống nhất ý chí và bày tỏ ý chí của họ ra bên ngoài. Điều đó có thể bị phá vỡ trong trường hợp người lập di chúc bị cưỡng ép, đe dọa hoặc lừa dối.

– Cưỡng ép người lập di chúc có thể là về thể chất hoặc tinh thần. Lừa dối người lập di chúc thông qua việc đưa thông tin sai lệch để cho người có tài sản không để lại di sản cho người đó mà để lại di sản cho người khác,…

c. Về nội dung của di chúc

– Về nội dung của di chúc, Đó là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình cho những người thừa kế, phân chia di sản thừa kế, giao nghĩa vụ cho người thừa kế…

– Di chúc thể hiện ý chí tự định đoạt rất cao của người để lại di chúc trong việc định đoạt tài sản của mình sau khi qua đời cho những người còn sống, pháp luật không can thiệp sâu vào sự tự do ý chí đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là quyền định đoạt ấy không chịu sự ràng buộc của pháp luật. Người lập di chúc phải có ý chí phù hợp với ý chí của nhà nước và đạo đức xã hội. Nếu di chúc có nội dung trái với pháp luật và đạo đức xã hội thì có thể bị coi là vô hiệu hóa.

d. Về hình thức

– Về hình thức của di chúc, Đó là phương tiện biểu hiện ý chí của người lập di chúc. Theo quy định của bộ luật dân sự 2015 thì di chúc phải được lập thành văn bản, nếu như không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

+ Di chúc bằng văn bản: Được công chứng, chứng thực hoặc không nhưng phải đáp ứng các điều kiện về nội dung, người lập di chúc… nêu trên. Nếu không có người làm chứng thì người lập di chúc bắt buộc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

+ Di chúc miệng: Lập di chúc thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 02 người làm chứng. Sau khi thể hiện xong ý chí của người này, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ và được xác nhận chữ ký trong thời hạn 05 ngày làm việc.

– Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu có nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

– Nếu di chúc bị tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa đó.

Điều kiện có hiệu lực của di chúc tại Nghệ An
Điều kiện có hiệu lực của di chúc tại Nghệ An

4. Thời gian di chúc có hiệu lực là bao lâu?

Cũng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì:

– Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực. người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập bất cứ lúc nào.

– Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

– Thời hiệu yêu cầu chia di sản là bất động sản: 30 năm; Đối với động sản: 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này, di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

– Còn thời hiệu để yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình, bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

– Thời hiệu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại là 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

5. Luật Vinh Tín – Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng liên quan đến vấn đề pháp lý.

– Tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề liên quan.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Nhận ủy quyền của quý khách hoàn thành các thủ tục liên quan.

– Đồng hành với khách hàng trong thời gian giải quyết vấn đề.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: thủ tục mua bán nhà đất

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế

Trả lời

English EN Vietnamese VI