Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

4.9/5 - (11 bình chọn)

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật. khi chuyển đổi công ty từ Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) sang công ty cổ phần; hay từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên… Tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất có thay đổi hay không. Cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

– Luật đất đai 2013.

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

– Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

2. Không thay đổi mục đích sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

a. Trước khi chuyển đổi doanh nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở TN&MT trình UBND cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi theo quy định của pháp luật về đất đai.

– UBND cấp tỉnh quyết định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi;

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty;

b. Nếu Trước khi chuyển đổi doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp sau khi chuyển đổi có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất thì ký lại hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

– Tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp sau khi chuyển đổi thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã quyết định để tính tiền thuê đất đối với doanh nghiệp trước khi chuyển đổi nếu thời điểm chuyển đổi công ty thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất.

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty;

– Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; về nghĩa vụ tài chính; hay về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất như sau:

      + Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động.

      + VP đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì thực hiện các việc sau:

          * Tiến hành trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;

          * Nếu đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty;

          * Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

          * Ký xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;

          * Đồng thời chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty
Đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

3. Có thay đổi mục đích sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

–  Đối với trường hợp này Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định.

–  Còn đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Luật Vinh Tín – Dịch vụ thủ tục đất Doanh nghiệp

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng liên quan đến vấn đề pháp lý.

– Tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề liên quan.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Nhận ủy quyền của quý khách hoàn thành các thủ tục liên quan.

– Đồng hành với khách hàng trong thời gian giải quyết vấn đề.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: thủ tục mua bán nhà đất

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế

 

Trả lời

English EN Vietnamese VI