Tag Archives: Thành lập công ty viễn thông tại Nghệ An

Thành lập công ty viễn thông tại Nghệ An

Thành lập công ty viễn thông tại Nghệ An

Thành lập công ty viễn thông tại Nghệ An Thành lập công ty viễn thông tại Nghệ An. Nghành viễn thông là việc gửi, truyền, nhận và xử lý ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng đường cáp, sóng vô tuyến điện, phương tiện […]

English EN Vietnamese VI