Category Archives: Giấy phép

Dịch vụ Giấy phép tại Nghệ An. Văn phòng công ty Luật sư giỏi tại tp Vinh tư vấn quy định pháp luật. Hotline: 0982.697.685

Giấy phép dịch vụ tài chính

Giấy phép dịch vụ tài chính tại nghệ an

Giấy phép dịch vụ tài chính tại Nghệ An Giấy phép dịch vụ tài chính tại nghệ an. Hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian, thời hạn hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cầm đồ theo quy định của pháp luật. 1. Cơ sở pháp lý: […]

Giấy phép công bố chất lượng mỹ phẩm

Giấy phép công bố chất lượng mỹ phẩm tại nghệ an

Giấy phép công bố chất lượng mỹ phẩm tại nghệ an Giấy phép công bố chất lượng mỹ phẩm tại nghệ an. Hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian, thời hạn hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. 1. Cơ sở pháp […]

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm tại nghệ an Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm tại nghệ an. Hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian, thời hạn hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. 1. Cơ sở pháp lý: – Luật doanh […]

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an Mỗi người được lập mấy hộ kinh doanh cá thể? Quy đinh về nghành nghề hộ kinh doanh cá thể thế nào? Hồ sơ, thủ tục ra sao? Sau đây Luật Vinh Tín hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian, thời […]

Giấy phép kinh doanh thực phẩm tươi sống

Giấy phép kinh doanh thực phẩm tươi sống tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh thực phẩm tươi sống tại nghệ an Thực phẩm tươi sống là những loại thực phẩm chưa qua chế biến bao gồm thịt, trứng, cá, thuỷ hải sản, rau, củ, quả,…và các thực phẩm khác. Buôn bán thực phẩm tươi sống là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tùy thuộc […]

Giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an

Giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh… tại nghệ an Giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an. Hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian, thời hạn hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Sau đây luật Vinh Tín xin chi sẻ cụ […]

Giấy phép dịch vụ kế toán tại nghệ an

Giấy phép dịch vụ kế toán tại nghệ an

Giấy phép dịch vụ kế toán tại nghệ an Giấy phép dịch vụ kế toán tại nghệ an. Hướng dẫn chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian, thời hạn hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Luật Vinh Tín xin chia […]

Giấy phép đấu giá tài sản tại nghệ an

Giấy phép đấu giá tài sản tại nghệ an

Giấy phép đấu giá tài sản tại nghệ an Giấy phép đấu giá tài sản tại nghệ an. Hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian, thời hạn hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Sau đây luật Vinh Tín xin chia sẻ […]

Giấy phép mở văn phòng công chứng tại nghệ an

Giấy phép mở văn phòng công chứng tại nghệ an

Giấy phép mở văn phòng công chứng tại nghệ an Giấy phép mở văn phòng công chứng tại nghệ an. Hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian, thời hạn hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Cụ thể Luật Vinh tín xin […]

Giấy phép dịch vụ thu hồi nợ tại nghệ an

Giấy phép dịch vụ thu hồi nợ tại nghệ an

Giấy phép dịch vụ thu hồi nợ tại nghệ an Giấy phép dịch vụ thu hồi nợ tại nghệ an. Hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian, thời hạn hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Sau đây luật Vinh Tín xin […]

English EN Vietnamese VI