Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An

4.9/5 - (18 bình chọn)

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An

Nhà nước khuyến khích Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An theo hình thức tự nguyện. Nếu không được sẽ Hòa giải bắt buộc tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp. UBND cấp xã sẽ xác minh, thẩm tra tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp. Đồng thời thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất… Cụ thể thủ tục như sau:

1. Cơ sở pháp lý: hòa giải tranh chấp đất đai

– Luật đất đai năm 2013.

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai.

– Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Nguyên tắc hòa giải tranh chấp đất đai

– Luật pháp VN rất khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải; hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải ở cơ sở.

– Nếu việc tranh chấp mà không hòa giải được thì gửi đơn lên UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

– Trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình là Chủ tịch UBND cấp xã. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với UBMTTQ Việt Nam cấp xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận, và các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

– Hòa giải thành hoặc không thành thì vẫn phải có biên bản có chữ ký của các bên; và có xác nhận của UBND cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi cho các bên tranh chấp,và  lưu tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An;

– Nếu hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì UBND cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

– Nếu hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì UBND cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.

– Phòng TN&MT, Sở TN&MT trình UBND cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An
Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An

3. Các loại hình hòa giải tranh chấp đất đai

Có 2 loại hình hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

– Loại 1: Hòa giải tự nguyện ( Khuyến khích ).

Khuyến khích khi xảy ra tranh chấp đất thì các bên có thể tự hòa giải để giải quyết tranh chấp; hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải viên ở cơ sở.

– Loại 2: Hòa giải bắt buộc tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp.

Nếu tranh chấp mà không được hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp thì Tòa án sẽ trả đơn khởi kiện khi các bên nộp hồ sơ khởi kiện; hoặc UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh từ chối tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp dù thuộc thẩm quyền của những cơ quan này.

4. Thủ tục giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai

a. Sau Khi nhận được đơn yêu cầu, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện công việc:

– Xác minh, thẩm tra tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp. Đồng thời thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;

– Tổ chức thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần hội đồng gồm:

      + Chủ tịch hoặc phó chủ tịch ủy ban nhân dân là chủ tịch hội đồng.

      + Đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị.

      + Trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn.

      + Đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời và biết về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó.

      + Cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.

      + Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên.

– Thực hiện cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

b. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai

– Kết quả được lập thành biên bản có các nội dung:

      + Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải.

      + Thành phần tham dự hòa giải.

      + Tóm tắt nội dung tranh chấp, thể hiện rõ nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, nguyên nhân phát sinh tranh chấp.

      + Ý kiến của hội đồng hòa giải tranh chấp.

      + Nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.

– Trong biên bản hòa giải phải có chữ ký của chủ tịch hội đồng; các bên tranh chấp; các thành viên tham gia hòa giải; và phải đóng dấu của UBND cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại UBND cấp xã.

5. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

– Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn sửa, bổ sung hồ sơ theo quy định.

– Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày làm việc.

Lưu ý:

+ Thời gian làm việc không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật. Không bao gồm thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã.

+ Đối với vùng sâu vùng xa, hoặc nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

6. Luật Vinh Tín – Dịch vụ Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng liên quan đến vấn đề pháp lý.

– Tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề liên quan.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Nhận ủy quyền của quý khách hoàn thành các thủ tục liên quan.

– Đồng hành với khách hàng trong thời gian giải quyết vấn đề.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: thủ tục mua bán nhà đất

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế

Trả lời

English EN Vietnamese VI