Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

4.9/5 - (28 bình chọn)

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh; GP thành lập trung tâm; và GP hoạt động trung tâm ngoại ngữ; GP công nhận giám đốc trung tâm… Cụ thể thủ tục và hồ sơ các buóc tại sở ban nghành như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2020.

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Quy định hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT. Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

– Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP; sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP về điều kiện để lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2. Điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

a. Điều kiện về mở trung tâm ngoại ngữ:

– Có quyết định thành lập/ ĐKKD hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền

– Doanh nghiệp khi thành lập trung tâm ngoại ngữ cần phải đăng ký ngành nghề kinh doanh có chức năng đào tạo

b. Điều kiện về cơ sở vật chất:

– Trung tâm có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

– Có phòng làm việc cho bộ máy hành chính của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.

– Phòng học trung tâm phải đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

– Phải có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo.

– Và phải có thư viện, phòng thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu đào tạo.

c. Điều kiện về tên gọi của trung tâm:

– Tên trung tâm ngoại ngữ phải được ghi thống nhất trên giấy phép thành lập, quyết định, con dấu, bảng tên và một số các giấy tờ giao dịch khác.

– Và tên trung tâm thường được đặt là: Trung tâm – Tên loại hình – Tên riêng.

d. Điều kiện về giám đốc trung tâm – GĐTT:

– GĐ trung tâm phải có lý lịch nhân thân và năng lực quản lý chuyên môn tốt.

– GĐTT phải có bằng đại học ngoại ngữ; hoặc đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương.

–  và nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 05 năm

e. Điều kiện về giáo viên của trung tâm:

– Giáo viên phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

– Hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

– Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

a. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục.

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp.

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm.

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm

– Giấy tờ thuê đất/ địa điểm trung tâm.

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an
Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

 

b. Hồ sơ công nhận giám đốc trung tâm

– Bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3×4, có xác nhận của UBND phường.

– Các bản sao công chứng bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với điều kiện nêu trên.

– Bản sao công chứng hộ khẩu; Đối với người nước ngoài thì phải có đăng ký tạm trú dài hạn.

c. Hồ sơ giáo viên giảng dạy của trung tâm:

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3×4, có xác nhận của UBND phường.

– Bản sao công chứng bằng cấp của giáo viên.

– Giấy khám sức khỏe đảm bảo điều kiện để dạy học/ làm việc.

– Phải có hợp đồng lao động giữa trung tâm và giáo viên.

d. Hồ sơ xin giấy phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

– Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm:

+ Tên trung tâm.

+ Địa điểm đặt trung tâm.

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm.

+ Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm.

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo.

+ Cơ sở vật chất của trung tâm.

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm.

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

– Bản sao công chứng quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp

– Giấy phép đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

a. Do Giám đốc hoặc hiệu trưởng học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm trong khuôn viên nhà trường;

b. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

5. Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

a. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Bước1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 01 Bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa điểm. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân cũng có thể truy cập Cổng thông tin trực tuyến để nộp hồ sơ.

– Bước2: Trong thời gian10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

– Bước3: Trong thời gian 05 ngày làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ nếu đủ điều kiện, nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo, nêu rõ lý do.

b. Thủ tục hoạt động trung tâm ngoại ngữ

– Bước1: Sau khi nhận đc quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ. Tiếp tục nộp hồ sơ xin phép hoạt động. Hồ sơ như trên

– Bước2: Trong thời gian10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

– Bước3: Trong 05 ngày làm việc tiếp theo, Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định cho phép Trung tâm ngoại ngữ hoạt động giảng dạy nếu đủ điều kiện.

6. Giấy tờ khách hàng cần cung cấp

– Bản sao giấy ĐKKD của công ty có ngành nghề về giáo dục và đào tạo.

– Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; hoặc hợp đồng thuê địa điểm của trung tâm.

– Các giầy tờ và thông tin người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ.

– Các giấy tờ và thông tin của giáo viên dạy học tại trung tâm.

– Giáo trình dạy học và chương trình học.

– Nội quy hoạt động giáo dục của Trung tâm.

– Các tài liệu, chứng từ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vào quá trình dạy học

7. Luật Vinh Tín – Dịch vụ cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn về điều kiện xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

– Hỗ trợ khách hàng lấy thông tin theo quy định pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định sở ban nghành

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: Đăng ký kinh doanh

1.Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh tại nghệ an

2. Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại nghệ an

3. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

4. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

5. Giấy phép lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

6. Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

7. Giấy phép kinh doanh rượu tại nghệ an

8. Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

9. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

10. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

11. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

12. Cấp giấy phép an ninh trật tự tại nghệ an

13. Giấy phép sản xuất hóa chất tại nghệ an

14. Giấy phép trung tâm tư vấn du học tại nghệ an

15. Giấy phép mở phòng khám nha khoa tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh gas tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh dược phẩm tại nghệ an

18. Giấy phép kinh doanh spa tại vinh nghệ an

19. Giấy phép kinh doanh karaoke tại nghệ an

20. Giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại nghệ an

21. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

22. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

Bài viết cùng chủ đề: Thủ tục – Hồ sơ

1.Thành lập cty tại Nghệ An

2.Thành lập cty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập cty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #luật_doanh_nghiệp #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp  #Luật_vinh_tín  #Thành_lập_trung_tâm_ngoại_ngữ  

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

English EN Vietnamese VI