Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An

4.9/5 - (16 bình chọn)

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư toàn bộ hoặc một phần cho nhà đầu tư mới. Vậy điều kiện, hồ sơ, thủ tục tại Nghệ An như thế nào? cần các giấy tờ, tài liệu gì? cơ quan có thẩm quyền là ai? thời gian làm có lâu không? Sau đây Luật Vinh Tín xin chia sẻ cùng quý khách hàng cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Dự án đầu tư

– Luật đầu tư 2020.

– Luật doanh nghiệp 2020.

2. Quy định điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

– Điều kiện về Dự án đầu tư chuyển nhượng là không bị chấm dứt hoạt động theo quy định Điều 24 của Luật đầu tư 2020.

– Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 24 của Luật đầu tư 2020.

– Đất đai trong trường hợp chuyển nhượng gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

– Tuân theo quy định của pháp luật về nhà ở; về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án về bất động sản.

– Theo điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

– Và khi chuyển nhượng dự án đầu tư, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

3. Cơ quan thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư?

– Thẩm quyền quyết định là Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là Sở KH&ĐT.

4. Hồ sơ xin chuyển nhượng dự án

– Đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

– Bản báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng hiện tại.

– Bản sao hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư; hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.

– Công chứng CMND/ thẻ CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.

– Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư công chứng; hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư công chứng.

– Công chứng một trong các tài liệu sau:

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

+ Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Văn bản ủy quyền Nếu để Luật Vinh Tín thực hiện thay bạn soạn hồ sơ và tất cả các thủ tục.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An
Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An

5. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An

a.Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Quý khách cần chuẩn bị các giấy tờ như đã nêu ở trên

b.Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm các giấy tờ đã nêu trên. Chủ dự án, hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét và đánh giá.

c.Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư

– Nếu thành phần hồ sơ không hợp lệ thì sẽ hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa bằng văn bản.

d.Bước 4: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

– Với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính Phủ thì:

+ Sở KH&ĐT gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư, trong 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Sau 10 ngày làm việc tiếp, các cơ quan được gửi hồ sơ có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

+ Trong thời hạn 25 ngày tiếp theo, Sở KH&ĐT trình UBND Thành phố xem xét, có ý kiến gửi Bộ KH&ĐT.

+ Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư.

+ 07 ngày làm việc sau đó Bộ KH&ĐT, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ KH&ĐT, UBND Thành phố và Cơ quan đăng ký đầu tư;

+ 05 ngày làm việc tiếp theo, Sở KH&ĐT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

– Với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh:

+ Sở KH&ĐT gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư trong 03 ngày làm việc.

+ Trong 10 ngày làm việc sau đó, các cơ quan được gửi hồ sơ xin ý kiến có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

+ Trong thời hạn 20 ngày tiếp theo, Sở KH&ĐT lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án.

+ 05 ngày làm việc tiếp theo, UBND Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

+ 03 ngày làm việc tiếp theo, Sở KH&ĐT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

e.Bước 4: Nhận kết quả

Theo giấy hẹn trả kết quả, Nhà đầu tư đến nhận kết quả giải quyết tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Văn bản điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân.

6. Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc không diện quyết định chủ trương đầu tư.

– 20-30 ngày làm việc đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND TP.

– 45 ngày đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

7. Luật Vinh Tín – Dịch vụ chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn luật đầu tư cho quý khách

– Hỗ trợ khách hàng lấy thông tin theo quy định pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao kết quả cho khách hàng

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: Giấy phép đầu tư

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

2. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầutư tại Nghệ An

3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

4. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

5. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Nghệ An

6. Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An

7. Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Nghệ An

8. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Giấy phép kinh doanh

1.Thành lập cty tại Nghệ An

2.Thành lập cty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập cty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

10. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

11. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

12. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

13. Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

14. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

15. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

18. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Công ty Luật TNHH MTV Vinh Tín – Luật Vinh Tín

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp  #luật_vinh_tín  #Giấy_phép_đầu_tư  #chuyển_nhượng_dự_án  

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

English EN Vietnamese VI