Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

4.9/5 - (28 bình chọn)

Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An: Tư vấn điều kiện lập di chúc, Hồ sơ, thủ tục thực hiện công chứng, nhận di sản theo quy định của pháp luật. Luật Vinh Tín xin chia sẻ với Quý khách hàng để có thể nắm bắt các thông tin cụ thể, bảo vệ được quyền lợi hợp pháp tốt nhất cho mình.

1. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Di chúc là gì?

– Di chúc là việc thể hiện ý nguyện của người còn sống về việc định đoạt tài sản của mình sau khi đã qua đời.

– Lập di chúc phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của luật trên thì mới có hiệu lực.

3. Điều kiện lập di chúc theo quy định pháp luật

a. Người lập di chúc phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Điều kiện chung:

+ Đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

+ Minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị đe dọa, lừa dối, cưỡng ép.

+ Di chúc phải phù hợp với ý chí Nhà nước, pháp luật, đạo đức; quyền và lợi ích hợp pháp của người khác

– Điều kiện riêng:

+ Với người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

+ Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

b. Người nhân di sản phải đảm bảo không thuộc các trường hợp sau:

– Là người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.

– Trường hợp là người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.

– Hay người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.

– Và người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

c. Điều kiện hình thức của di chúc phải:

– Là di chúc bằng miệng.

– Hoặc là di chúc bằng văn bản.

d. Điều kiện nội dung của di chúc phải:

– Ghi rõ ngày tháng năm của di chúc.

– Có thông tin cá nhân đầy đủ của cá nhân lập di chúc và cá nhân/tổ chức được hưởng di sản.

– Nêu cụ thể di sản để lại và nơi có di sản.

– Và nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

e. Điều kiện về thời hạn của di chúc phải:

– Đối với di chúc bằng miệng: Sau 3 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên hết hiệu lực.

– Đối với di chúc bằng văn bản: Có hiệu lực cho tới khi có di chúc mới hợp pháp thay thế nó. Nếu bản di chúc hợp pháp mới chỉ có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung di chúc cũ thì chỉ phần bị sửa đổi, bổ sung mới bị mất hiệu lực.

f. Điều kiện về tính hiệu lực của di chúc phải:

– Thời điểm mở thừa kế là thời điểm di chúc có hiệu lực.

– Hiệu lực pháp luật của di chúc có thể là toàn bộ hoặc một phần. Điều đó tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể. Ví dụ: Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc …

– Di sản để lại cho người thừa kế vẫn còn vào thời điểm mở thừa kế. Nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

– Nếu di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật.

– Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An
Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

4. Hồ sơ thủ tục công chứng di chúc

a. Hồ sơ công chứng di chúc:

– Phiếu yêu cầu công chứng di chúc.

– Các bản sao giấy tờ tùy thân của người để lại di chúc.

– Bản sao giấy tờ chứng minh Quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu tài sản; hoặc bản sao giấy tờ thay thế.

b. Thủ tục công chứng di chúc:

– Bước 1: Công chứng viên hoặc công chức tư pháp xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người cần để lại di chúc và ghi chép lại nội dung di chúc theo nguyện vọng của người này.

– Bước 2: Sau khi được giải thích quyền, nghĩa vụ, xác nhận bản di chúc đã được ghi chép đúng với ý chí của người để lại di chúc, người này sẽ được hướng dẫn ký hoặc điểm chỉ vào văn bản.

Lưu ý: chứng thực di chúc vẫn phải mời người làm chứng nếu người để lại di chúc không biết đọc, không nghe được, hay không ký, điểm chỉ được. Và ký xác nhận trước công chứng viên

– Bước 3: Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã phải ký xác nhận làm chứng và trả lại bản gốc văn bản cho người lập di chúc.

Phòng công chứng hoặc UBND cấp xã lưu giữ di chúc nếu người lập di chúc yêu cầu.

5. Hồ sơ thủ tục khai nhận di sản theo di chúc

a. Hồ sơ khai nhận di sản:

– Bản gốc di chúc.

– Thông tin tường trình về quan hệ nhân thân (theo mẫu quy định).

– Các giấy tờ chứng minh Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản nếu pháp luật có yêu cầu,

– Giấy chứng tử của người để lại di sản;

– Và giấy tờ tùy thân của người khai nhận thừa kế, giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người chết và người nhận di sản.

b. Thủ tục khai nhận di sản:

– Bước 1: Nguời yêu cầu khai nhận di sản nộp hồ sơ để lập thông báo về việc khai nhận di sản thừa kế

– Bước 2: Tổ chức công chứng thực hiện việc niêm yết thông báo mở thủ tục khai nhận.

Việc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày. Công chứng viên ra thông báo để niêm yết tại UBND cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản.

– Bước 3: Lập văn bản nhận di sản thừa kế.

Sau khi hết thời hạn niêm yết thông báo mở thủ tục khai nhận di sản mà không có khiếu nại, tố cáo thì các đồng thừa kế lập văn bản khai nhận hoặc thỏa thuận phân chia di sản.

– Bước 4: Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia hoặc văn bản khai nhận di sản.

– Bước 5: Thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với di sản được hưởng.

6. Luật Vinh Tín – Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

– Tiếp nhận thông tin của khách hàng.

– Tư vấn luật cho khách hàng các quy định liên quan đến tranh chấp, phân chia.

– Kiểm tra lại quy định pháp luật để đưa ra hướng giải quyết có lợi nhất.

– Hướng dẫn khách hàng lưu giữ, và thu thập căn cứ pháp lý.

– Hỗ trợ khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ giải quyết.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bào chữa cho khách hàng, bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

– Tham gia tố tụng với tư cách đại diện theo ủy quyền cho khách hàng
.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan:

Bài viết cùng chủ đề: Đăng ký kinh doanh

Bài viết có thể bạn quan tâm

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #luật_vinh_tín #giải_quyết_tranh_chấp #Ly_hôn  #hôn_nhân_gia_đình  #thừa_kế #di_chúc #lý_lịch_tư_pháp #tranh_chấp_hợp_đồng 

One thought on “Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

  1. Pingback: Lý lịch tư pháp số 2 tại Nghệ An chỉ 1-2 ngày | Cấp phiếu trực tuyến, giá rẻ

Trả lời

English EN Vietnamese VI