Đăng ký quyền tác giả tại Nghệ An

4.9/5 - (16 bình chọn)

Đăng ký quyền tác giả tại Nghệ An

Đăng ký quyền tác giả tại Nghệ An: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục bảo hộ quyền tác giả như thế nào? thời gian thực hiện đăng ký mất bao lâu? thời hạn của văn bằng chứng nhận là bao lâu.

1. Cơ sở pháp lý: Đăng ký bản quyền tác giả

– Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009.

– Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018.

2. Thế nào là quyền tác giả?

– Đơn giản thì Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh.

– Quyền tác giả tự động hình thành từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

3. Điều kiện đăng ký bản quyền tác giả

a.Điều kiện chung

Đăng ký bản quyền tác giả của các tác phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau :

– Đối với tác phẩm phải có tính sáng tạo: sáng tạo trực tiếp bởi tác giả, không được sao chép dưới bất cứ hình thức nào.

– Và tác phẩm phải được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. (ví dụ: bài hát thì thể hiện dưới các trang sáng tác,….)

b.Điều kiện về tác giả sở hữu

Tác giả phải có đầy đủ điều kiện sau để được bảo hộ quyền tác giả:

– Tác giả là người sở hữu và trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm.

– Cá nhân và tổ chức Việt Nam, nước ngoài có tác phẩm được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu ở nước khác.

– Phải là cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa công bố ở bất kỳ nước nào mới có đủ điều kiện đăng ký bản quyền.

– Tác giả là cá nhân và tổ chức nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

c.Điều kiện về loại hình tác phẩm

Các tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả gồm:

– Tác phẩm báo chí, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu.

– Các ứng dụng mỹ thuật, và tác phẩm tạo hình.

– Các tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa; và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác.

– Tác phẩm nhiếp ảnh, kĩ thuật kiến trúc.

– Nghệ thuật dân gian và tác phẩm văn học.

– Bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác.

– Bản họa đồ, bản đồ, sơ đồ, bản vẽ có liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

– Chương trình máy tính và bộ sưu tập dữ liệu;

– Tác phẩm phái sinh (nếu không có gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh).

4. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

– Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

– Còn đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong vòng 25 năm kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình.

– Các tác phẩm khác không nằm trong các loại trên sẽ được bảo hộ trọn đời tác giả và thêm 50 năm sau khi tác giả qua đời;

Lưu ý:

+ Nếu tác phẩm nhiều tác giả thì thời hạn bảo hộ kết thúc vào 50 năm sau thời điểm đồng tác giả cuối cùng qua đời.

+ Sau thời gian đó tác phẩm sẽ thuộc về công chúng.

5. Thời gian đăng ký quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan  trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Đăng ký quyền tác giả tại Nghệ An
Đăng ký quyền tác giả tại Nghệ An

 

6. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

– 01 Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung sau:

      + Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt

      + Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan; hoặc người được ủy quyền nộp đơn

      + Bản tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, chương trình …

– 02 bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền; hoặc 02 bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan.

– Giấy uỷ quyền, nếu ủy quyền cho Luật Vinh Tín thay mặt làm thủ tục đăng ký bản quyền giúp Quý khách.

– Các tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn có quyền đó.

– Giấy xác nhận đồng ý của các đồng tác giả (nếu có);

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

– Các tài liệu: Giấy ủy quyền, tài liệu chứng minh quyền nộp, văn bản đống ý của các đồng tác giả

Lưu ý: tài liệu phải được ghi bằng tiếng Việt; nếu không thì phải được dịch ra tiếng Việt.

7. Cơ quan thẩm quyền cấp văn bằng chứng nhận bảo hộ

Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

8. Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

a.Bước 1: Xác định loại hình tác phẩm bảo hộ

Các loại hình tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả được chia thành nhiều đối tượng khác nhau. Nên tùy tác phẩm mà đăng ký dưới hình thức nào. Ví dụ: bài hát sẽ được đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc.

b.Bước 2: Chuẩn bị tài liệu đăng ký bản quyền

Tác giả – Chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền tiến hành chuẩn bị các tài liệu, thông tin cần thiết để đăng ký.

c.Bước 3: Soạn hồ sơ đăng ký

Tác giả, chủ sở hữu hoặc tổ chức/cá nhân được ủy quyền chuẩn bị hồ sơ, tài liệu như sau:

– Đơn đăng ký bản quyền tác giả bằng tiếng việt theo mẫu của Cục bản quyền tác giả.

– Chuẩn bị sẵn 2 bản tác phẩm đăng ký.

      + Tác phẩm viết: 2 quyển in giấy A4 có đánh số trang và chữ ký của tác giả vào từng trang hoặc giáp lai công ty.

      + còn với tác phẩm máy tính: 2 bản in mã nguồn + giao diện phần mềm trên giấy A4 + 2 đĩa CD có nội dung mã nguồn và giao diện của nó.

      + Và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 2 bản in giấy A4 có chữ ký hoặc dấu của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

      + Đối với tác phẩm âm nhạc: 2 bản in phần nhạc + lời hoặc bản ghi âm trong trường hợp đã ghi âm.

      + Và tác phẩm kiến trúc: 2 bản vẽ in trên giấy A3.

– Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu của tác giả.

– Giấy cam đoan của tác giả.

– Bản sao giấy phép kinh doanh, quyết định thành lập,….( nếu là tổ chức)

– Quyết định giao việc ( nếu thuê sáng tác…)

Lưu ý: Đối với các tác phẩm có kích thước cồng kềnh thì bản sao có thể thay bằng ảnh chụp.

d.Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tại trụ sở Cục Bản quyền tác.

e.Bước 5: Thẩm định tác phẩm

Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ thành công. Các chuyên viên thẩm định trước khi cấp giấy chứng nhận.

Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ được thông báo bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung

f.Bước 6: Nhận giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Sau khi thẩm định đạt. Cục bản quyền sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho chủ sở hữu để ghi nhận quyền sở hữu cho tác giả.

9. Luật Vinh Tín – Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Nghệ An

– Tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng.

– Tư vấn về thủ tục và điều kiện cấp/cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền.

– Tư vấn về hồ sơ, thủ tục pháp lý.

– Tiếp nhận tài liệu từ quý khách để thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ để thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Nhận kết quả và bàn giao toàn bộ bản gốc cho quý khách.

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: đăng ký Sở hữu trí tuệ (bản quyền / bảo hộ)

1.Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

2.Đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Nghệ An

3.Đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu tại Nghệ An

4.Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Nghệ An

5.Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Nghệ An

6.Đăng ký bản quyền tácgiả tại Nghệ An

7.Đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Nghệ An

8.Gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Nghệ An

9.Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

10.Đăng ký mã số mã vạch tại Nghệ An

Bài viết cùng chủ đề: Giấy phép kinh doanh

1.Thành lập cty tại Nghệ An

2.Thành lập cty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập cty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

10. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

11. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

12. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

13. Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

14. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

15. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

18. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Công ty Luật TNHH MTV Vinh Tín – Luật Vinh Tín

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp #luật_vinh_tín  #Sở_hữu_trí_tuệ  #bảo_hộ_độc_quyền  #bản_quyền_tác_giả #quyền_tác_giả

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

Trả lời

English EN Vietnamese VI