Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

4.9/5 - (16 bình chọn)

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an bắt buộc phải có đối với các công ty buôn bán thuốc lá. Vậy hồ sơ, thủ tục làm như thế nào? điều kiện ra sao? Sau đây Luật Vinh Tín sẽ tư vấn về giấy phép để mua bán sản phẩm thuốc lá theo pháp luật hiện hành.

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2020.

– Nghị định 01/2021/ND-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

– Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

– Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

2. Điều kiện làm giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

a. Điều kiện kinh doanh phân phối sản phẩm thuốc lá

– Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định.

– Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên.

– Doanh nghiệp phải có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp thuốc lá theo quy định.

– Doanh nghiệp phải có bản cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về PCCC, bảo vệ môi trường.

b. Điều kiện kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

– Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

– Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

– Doanh nghiệp phải có bản cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về PCCC, bảo vệ môi trường.

c. Điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

– Phải là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

– Doanh nghiệp phải có bản cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về PCCC, bảo vệ môi trường.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

Trước hết phải thành lập doanh nghiệp, sau đó mới đăng ký xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc lá. Hồ sơ 2 bước như sau:

a. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ doanh nghiệp.

– Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH/ công ty cổ phần).

– Bản sao công chứng các giấy tờ chứng thực cá nhân sau: CMND/ thẻ căn cước công dân, Hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Nếu là tổ chức thì phải kèm theo giấy chứng nhận ĐKKD.

– Văn bản cử đại diện theo ủy quyền đối với thành viên/ cổ đông công ty.

– Hợp đồng ủy quyền để ủy quyền cho Công ty Luật Vinh Tín thực hiện.

Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an
Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

b. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh.

b1: Hồ sơ xin cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.

Đơn xin cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

Văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm: Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá; Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh với thời gian tối thiểu là 01 năm; Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm khu vực kinh doanh thuốc lá.

Danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các thương nhân phân phối thuốc lá.

– Đối với trường hợp xin cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép: phải có bản báo cáo kết quả kinh doanh.

b2: Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

Văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

– Đối với trường hợp xin cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép: phải có bản báo cáo kết quả kinh doanh.

Danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các thương nhân phân phối thuốc lá.

b3: Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

Văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

4. Thủ tục thành lập doanh nghiệp

a.Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật

Các giấy tờ cụ thể nêu ở mục 3a.

b.Bước 2:  Nộp hồ sơ

– Hồ sơ nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố.

c.Bước 3:  Nhận kết quả

– Trong thời gian 03-05 ngày làm việc ngay khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Chuẩn bị 01 bản hồ sơ hợp lệ, có xác nhận đầy đủ của các thành viên/ cổ đông.

– Đóng phí thành lập doanh nghiệp tại bộ phận 1 cửa phòng ĐKKD.

– Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp.

d.Bước 4:  Hoàn thành thủ tục sau khi đăng ký kinh doanh

các thủ tục sau thành lập công ty. như: Khắc dấu công ty; treo biển bảng; lập tài khoản ngân hàng; làm thủ tục mua hóa đơn ban đầu …

5. Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

a.Bước 1:  Soạn thảo hồ sơ

Các giấy tờ cụ thể nêu ở mục 3b.

b.Bước 2:  Nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại mục 6.

c.Bước 3:  Xử lý hồ sơ

Sau khi nhận đủ hồ sơ họp lệ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ lập đội kiểm tra tính hợp lệ của cơ sở kinh doanh. Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để chủ Doanh nghiệp bổ sung.

d.Bước 4:  Nhận kết quả

Kết quả nhận tại bộ phận 1 cửa của cơ quan có thẩm quyền.

6. Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép

– Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại cấp giấy thành lập Doanh Nghiệp.

– Bộ Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối/ bán buôn sản phẩm thuốc lá.

– Sở Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

– Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

7. Thời gian làm thủ tục xin cấp giấy phép

Trong thời hạn 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT cấp giấy chứng nhận đkkd

Trong thời hạn 15-20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân.

8. Thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh thuốc lá

– Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Giấp phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm.

– Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh.

9. Luật Vinh Tín – Dịch vụ giấy phép kinh doanh thuốc lá

– Tư vấn các thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh..

– Soạn hồ sơ xin giấy phép ĐKKD theo quy định pháp luật.

– Hỗ trợ tư vấn các thủ tục sau khi đăng ký kinh doanh.

– Tư vấn điều kiện cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động.

– Soạn thảo hồ sơ, tư vấn xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

– Thay mặt quý khách thực hiện các thủ tục xin giáy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bàn giao/Trả kết quả.

Cam kết: Uy tín – Tận tâm – mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: Giấy phép/chứng chỉ

1.Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh tại nghệ an

2.Giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an

3. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

4. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

5. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

6. Giấy phép năng hoạt động lực xây dựng tại nghệ an

7. Giấy phép kinh doanh rượu tại nghệ an

8. Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

9. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

10. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

11. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

12. Cấp giấy phép an ninh trật tự tại nghệ an

13. Giấy phép sản xuất hóa chất tại nghệ an

14. Giấy phép trung tâm tư vấn du học tại nghệ an

15. Giấy phép mở phòng khám nha khoa tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh gas tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh dược phẩm tại nghệ an

18. Giấy phép kinh doanh spa tại vinh nghệ an

19. Giấy phép kinh doanh karaoke tại nghệ an

20. Giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại nghệ an

21. Giấy phép kinhdoanh bất động sản tại nghệ an

22. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

Bài viết cùng chủ đề: Thủ tục – Hồ sơ

1.Thành lập công ty tại Nghệ An

2.Thành lập công ty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập công ty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty  #Đăng_ký_kinh_doanh  #dịch_vụ_giấy_phép   #giấy_phép_kinh_doanh  #Luật_vinh_tín  #Vinh_tín   #Giấy_phép_kinh_doanh_thuốc_lá  

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

English EN Vietnamese VI