Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

4.9/5 - (26 bình chọn)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? Tại sao phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An như thế nào? Thẩm quyền tiếp nhận, cấp phép là cơ quan nào? Cơ sở pháp lý cấp giấy chứng nhận đầu tư? thời gian thực hiện? … Cụ thể như sau.

1. Cơ sở pháp lý cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Luật đầu tư 2014, sửa đổi bổ sung 2016.

– Luật doanh nghiệp 2020.

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của luật đầu tư.

2. Các trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Nghệ An.

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế: nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế mà.

+ Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

+ Tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

– Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  theo quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Trường hợp tự nguyện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.

+ Và Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư.

3. Thẩm quền cấp giấy chứng nhận đầu tư

– Sở KH&ĐT tiếp nhận, cấp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với:

+ Với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý.

– Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với:

+ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

+ Và dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở KH&ĐT nơi nhà đầu tư đặt hay dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành đối với:

+ Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Hay Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

4. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

–  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

–  Bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.

–  Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD đối với nhà đầu tư là pháp nhân.

–  Đề xuất dự án đầu tư như: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động…

–  Các tài liệu liên quan như: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/tổ chức tài chính; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính…

–  Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.

–  Đối với dự án công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật thì bổ sung thêm gải trình về chuyển giao công nghệ; sơ đồ quy trình; thông số kỹ thuật…

–  Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

5. Thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

– Cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư sau khi nhận hồ sơ là trong thời gian 35 ngày.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

–  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

–  Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cung cấp thông tin quy hoạch trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

–  Sau khi nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh trong thời hạn 25 ngày.

–  Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày

6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

Bước1: xác định dự án đầu tư dự định triển khai có phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư hay không?

Bước2: Chuẩn bị hồ sơ cho việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mục 4 trên

Bước3: Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước4: Cơ quan đang ký thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước5: Nhà đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước6: Hoàn thành các thủ tục sau khi đăng ký kinh doanh.

7. Luật Vinh Tín – Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn luật đầu tư cho quý khách

– Hỗ trợ khách hàng lấy thông tin theo quy định pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định Cục SHTT

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao kết quả cho khách hàng

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: Giấy phép đầu tư

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

2. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An

3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

4. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

5. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Nghệ An

6. Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An

7. Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Nghệ An

8. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Giấy phép kinh doanh

1.Thành lập cty tại Nghệ An

2.Thành lập cty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập cty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

10. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

11. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

12. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

13. Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

14. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

15. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

18. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Công ty Luật TNHH MTV Vinh Tín – Luật Vinh Tín

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #luật_doanh_nghiệp #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp  #luật_vinh_tín  #Giấy_phép_đầu_tư

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

English EN Vietnamese VI