Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

4.9/5 - (28 bình chọn)

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Luật đầu tư 2020 quy định các chính sách khuyến khích, và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư ( NĐT ) thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế tại Việt Nam. Các hình thức Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam; thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty Việt Nam.

I. Cở sở pháp lý

– Luật đầu tư 2020.

– Luật doanh nghiệp 2020.

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư.

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp.

– Cam kết WTO và các Điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc gia nhập.

II. Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty tại Việt Nam

1. Đối với hình thức góp vốn vào công ty

– Bằng cách mua cổ phần phát hành lần đầu; hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần để NĐT góp vốn.

– NĐT góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

– Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc 01 trường trường hợp trên.

2. Đối với hình thức mua cổ phần, phần vốn góp công ty

– Bằng cách mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.

– Mua phần vốn góp của thành viên công ty TNHH để trở thành thành viên của công ty.

– Hay mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn.

– Hoặc mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc các trường hợp nêu trên.

III. Điều kiện góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty Việt Nam

NĐT nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo các hình thức nào cũng phải đảm bảo điều kiện sau:

– NĐT nước ngoài có Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ bị hạn chế tại công ty niêm yết; công ty đại chúng; tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán; Trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác. (khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư 2020)

– Về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

IV. Hồ sơ, thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

1. Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn Việt Nam

a. Hồ sơ đăng ký

– Biên bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty.

– Các giấy tờ pháp lý có công chứng của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

– Bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

– Bản sao công chứng văn bản kê khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

b. Thủ tục thực hiện

– Bước1: Chuẩn bị hồ sơ.

Nhà đầu tư chuẩn bị giấy tờ hồ sơ theo quy định trên.

– Bước2: Nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

+ NĐT nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam.

+ Nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện, Sở KH&ĐT sẽ thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để công ty thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở KH&ĐT thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

– Bước3: Sau khi nhận được thông báo chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở KH&ĐT về việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau: Nếu mua từ 51% vốn công ty Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho công ty Việt Nam, sau đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hiện góp vốn chuyển nhượng và kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng.

– Bước4: Sau đó, công ty mà nhà đầu tư tiến hành mua vốn góp, cổ phần sẽ thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

2. Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

a. Hồ sơ đăng ký

– Bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– Giấy tờ quyết định về việc thay đổi thành viên của công ty.

– Các biên bản họp liên quan về việc thay đổi thành viên công ty (nếu có).

– Những hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Danh sách các thành viên góp vốn ( công ty TNHH ); hoặc sổ đăng ký cổ đông (công ty cổ phần ).

– Bản sao công chứng hộ chiếu thành viên mới tham gia góp vốn vào công ty (nếu có).

b. Thủ tục thực hiện

– Bước1: Chuẩn bị hồ sơ.

Nhà đầu tư chuẩn bị giấy tờ hồ sơ theo quy định trên.

– Bước2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở KH&ĐT nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

– Bước3: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở KH&ĐT về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

– Bước4: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở KH&ĐT về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau: Nếu mua từ 51% vốn công ty Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho công ty Việt Nam, sau đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hiện góp vốn chuyển nhượng và kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng.

– Bước5: Sau khi hoặc đồng thời với thủ thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, công ty thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài mới.

V. Cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện thủ tục

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh.

VI. Thời hạn thực hiện thủ tục hành chính

Thời hạn 03-05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. Luật Vinh Tín – Dịch vụ Tư vấn Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

– Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật.

– Hỗ trợ khách hàng lấy thông tin theo quy định pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ pháp lý theo qui định của pháp luật.

– Thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý.

– Bàn giao kết quả cho khách hàng

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: Giấy phép đầu tư

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

2. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An

3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

4. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

5. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Nghệ An

6. Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An

7. Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Nghệ An

8. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào côngty Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Giấy phép kinh doanh

1.Thành lập cty tại Nghệ An

2.Thành lập cty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập cty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

10. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

11. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

12. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

13. Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

14. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

15. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

18. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Công ty Luật TNHH MTV Vinh Tín – Luật Vinh Tín

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp  #luật_vinh_tín  #Giấy_phép_đầu_tư  #công_ty_có_vốn_nước_ngoài #công_ty_có_vốn_đầu_tư_nước_ngoài  #nhà_đầu_tư_nước_ngoài_góp_vốn   

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

One thought on “Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

  1. Pingback: Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An - tp Vinh

Trả lời

English EN Vietnamese VI