Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An

5/5 - (22 bình chọn)

Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An

Công ty luật Vinh Tín chuyên cung cấp Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp giá rẻ, nhanh chóng và chất lượng nhất. Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An khác nhau. Mỗi loại hình đều có ưu nhược điểm, có quy mô riêng. Cụ thể chúng tôi sẽ trình bày chi tiết 4 loại hình doanh nghiệp thông dụng trong bài viết sau.

1. Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An: Công ty TNHH 1 thành viên

a. Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp công ty TNHH 1 thành viên tại Nghệ An

– Đây là loại hình doanh nghiệp do 1 tổ chức; hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi của số vốn điều lệ công ty.

– Cty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Cty TNHH một thành viên sẽ không được quyền phát hành cổ phiếu.

– Công ty một thành viên do chủ sở hữu công ty toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

b. Ưu điểm

– Cty TNHH 1 thành viên chỉ có duy nhất một chủ sở hữu, nên chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định toàn bộ trong quản lý và điều hành công ty.

– Cty TNHH có cơ cấu tổ chức đơn giản.

– Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty. Vì vậy rủi ro cho chủ sở hữu ít hơn Doanh nghiệp tư nhân.

– Có thể chuyển nhượng vốn sang cho các cá nhân; Hoặc tổ chức khác nên có khả năng huy động vốn.

c. Nhược điểm

– Do là chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong quá trình kinh doanh trong phạm vi số vốn cam kết; nên làm giảm sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết, hợp tác.

– Nếu muốn chuyển nhượng vốn sang cho cá nhân; hoặc tổ chức khác thì phải làm hồ sơ chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH 01 thành viên lên 02 thành viên; hoặc Công ty Cổ phần.

2. Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An: Công ty TNHH 2 thành viên

a. Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên tại Nghệ An

– Cty TNHH hai thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

– Vốn cty: Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng hoặc không bằng nhau. Công ty TNHH hai thành viên chịu trách nhiệm bằng tài sản của công ty; các thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào công ty.

– Thành viên của cty. Trong suốt quá trình hoạt động ít nhất phải có từ hai thành viên và tối đa không quá 50 thành viên tham gia công ty.

– Công ty TNHH hai thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

– Về phát hành chứng khoán. Công ty TNHH hai thành viên không được quyền phát hành cổ phần. Phần vốn góp của các thành viên công ty được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật

b. Ưu điểm

– Các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm tương đương phần vốn góp vào Công ty nên rủi ro thấp.

– Có khả năng huy động vốn cao do có thể bán lại phần vốn góp, chuyển nhượng vốn cho các cá nhân, tổ chức khác.

– Thành viên trong cty không vượt quá 50 người nên dễ dàng hơn cho việc quản lý so với công ty cổ phần

– Chuyển nhượng vốn góp phải tuân thủ các quy định chặt chẽ của pháp luật; Hạn chế được sự thâm nhập của người ngoài vào công ty.

c. Nhược điểm

– Vì thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với quá trình kinh doanh trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên giảm sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết.

– Do không được phát hành cổ phiếu cũng như giao dịch trên Sàn chứng khoán nên việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn

Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An
Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An

3. Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An: Công ty cổ phần

a. Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần tại Nghệ An

– Công ty CP là loại hình công ty, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

– Cty CP phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (TGĐ). ( trên 11 cổ đông phải có ban kiểm soát )

– Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là cá nhân, tôt chức;

– Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Công ty CP có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Công ty CP có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

b. Ưu điểm

– Chịu trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn; các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp nên giảm mức độ rủi do cho các cổ đông.

– Quy định số lượng cổ đông trong công ty là không giới hạn. Công ty có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và đưa lên sàn giao dịch chứng khoán; có thể chuyển nhượng vốn cho cổ đông trong và ngoài công ty.  Do đó, công ty cổ phần là loại hình có khả năng huy động vốn cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp.

– Vốn góp linh hoạt tạo điều kiện cho nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

– Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng nên phạm vi đối tượng được tham gia là rộng.

c Nhược điểm

– Việc quản lý và điều hành công ty CP khó khăn hơn các loại hình khác. Do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có thể không hề quen biết nhau, có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích.

– Việc thành lập và quản lý công ty CP cũng phức tạp hơn do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

– Giảm niềm tin với đối tác khi cổ đông chỉ chịu TNHH trong phạm vi vốn góp.

4. Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An: Doanh nghiệp tư nhân

a. Đặc điểm

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân do tài sản của công ty và chủ doanh nghiệp hoàn toàn tách biệt.

– Không có tài sản riêng khi đã đứng ra thành lập công ty là đã mặc định tài sản công ty và tài sản cá nhân là 1 bởi trách nhiệm pháp lý gán cùng với tài sản cá nhân.

– Chủ DNTN chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp.

– DNTN không được phát hành chứng khoán, không tham gia thị trường chứng khoán.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyết quyết định tài sản trong doanh nghiệp.

DNTN rất linh hoạt quyền sở hữu vốn.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước pháp luật khi phá sản.

b. Ưu điểm

– Chủ DNTN được toàn quyền quyết định các vấn đề của công ty, chủ động trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

– Cơ cấu tổ chức đơn giản nên dễ quản lý.

– Vì chủ DNTN phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản trong quá trình kinh doanh kể cả bằng tài sản riêng của cá nhân; nên tạo được sự tin tưởng và bản đảm hơn cho các đối tác khi hợp tác làm ăn.

c. Nhược điểm

– Rủi ro có thể xảy ra cho chủ DNTN là rất cao do chủ doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình cho dù vốn cam kết góp vào lúc thành lập công ty là bao nhiêu. Trường nhất xấu nhất doanh nghiệp bị phá sản, tài sản doanh nghiệp không đủ để trả nợ thì chủ doanh nghiệp phải lấy nhà xe, đất đai hay tài sản họ có để trả cho đến khi hết nợ.

DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. DNTN không được bán phần vốn góp cho cá nhân; hoặc tổ chức khác nên không có khả năng huy động vốn

5. Luật Vinh Tín – Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại nghệ an

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép kinh doanh.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

 1. Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An
 2. Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An
 3. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An
 4. Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An
 5. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An
 6. Giải quyết tranh chấp
 7. Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #luật_doanh_nghiệp #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp

25 thoughts on “Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An

 1. Pingback: Thành lập công ty tại nghệ an theo quy định nhanh, giá rẻ: 0982.697.685

 2. Pingback: Góp vốn vào công ty tại Nghệ An quy định như thế nào? ĐT: 0982697685

 3. Pingback: Thủ tục sau khi thành lập công ty tại Nghệ An - kinh nghiệm tránh bị phạt

 4. Pingback: Đặt trụ sở công ty tại Nghệ An -Tư vấn quy định luật miễn phí 0982697785

 5. Pingback: Chữ ký số giá rẻ nhất nghệ an - Dịch vụ hỗ trợ chu đáo - 0982.697.685

 6. Pingback: Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An - Dịch vụ uy tín chất lượng tại Vinh

 7. Pingback: Công ty hóa chất thành lập tại Nghệ An như thế nào? - Luật Vinh Tín

 8. Pingback: Công ty xuất khẩu lao động tại Nghệ An thành lập ở đâu nhanh, giá rẻ ?

 9. Pingback: Thành lập công ty sửa chữa máy tính nhanh, giá rẻ tại Nghệ An

 10. Pingback: Công ty thiết kế nội thất được thành lập tại Nghệ An nhanh, giá rẻ nhất

 11. Pingback: Công ty dịch vụ kiểm toán thành lập tại Nghệ An cần điều kiện, thủ tục ntn?

 12. Pingback: Thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Nghệ An - Dịch vụ giá rẻ nhất

 13. Pingback: Công ty bảo dưỡng xe ô tô thành lập tại Nghệ An thế nào?Dịch vụ mở gara

 14. Pingback: Lập công ty thương mại điện tử tại Nghệ An thế nào? Hướng dẫn chi tiết

 15. Pingback: Thành lập công ty xuất khẩu gạo tại Nghệ An nhanh, giá rẻ nhất

 16. Pingback: Thành lập công ty mua bán nợ tại Nghệ An. Dịch vụ trọn gói - giá rẻ nhất

 17. Pingback: Công ty chứng thực chữ ký số tại Nghệ An thành lập ở đâu giá rẻ nhất

 18. Pingback: Thành lập công ty dịch vụ in ấn tại Nghệ An nhanh, trọn gói, giá rẻ nhất

 19. Pingback: Lập công ty dịch vụ mạng xã hội tại Nghệ An nhanh, trọn gói, giá rẻ

 20. Pingback: Thành lập công ty thức ăn chăn nuôi tại Nghệ An. Dịch vụ trọn gói, giá rẻ

 21. Pingback: Lập công ty Kinh doanh thuốc thú y tại Nghệ An như thế nào? ở đâu?

 22. Pingback: Thành lập công ty tiêm phòng động vật tại Nghệ An | Luật Vinh Tín

 23. Pingback: Thành lập công ty phẫu thuật thẩm mỹ tại Nghệ An. Hotline 0982.697.685

 24. Pingback: Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An - Dịch vụ nhanh, giá rẻ nhất ở tp Vinh

 25. Pingback: Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An. Hướng dẫn đăng ký kinh doanh

Trả lời

English EN Vietnamese VI