Thành lập công ty thương mại điện tử tại Nghệ An

5/5 - (3 bình chọn)

Thành lập công ty thương mại điện tử tại Nghệ An

Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình. Hướng dẫn điều kiện đăng ký kinh doanh thương mại điện tử, Hồ sơ thủ tục các bước cụ thể. Dịch vụ nhanh, giá rẻ nhất khi Thành lập công ty thương mại điện tử tại Nghệ An.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ KH&ĐT.

– Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về Thương mại điện tử.

– Nghị định 72/2013/NĐ-CP Quản Lý, Cung Cấp, Sử Dụng Dịch Vụ Internet Và Thông Tin Trên Mạng

2. Các hình thức kinh doanh thương mại điện tử

– Website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình. Thương mại điện tử là hoạt động tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Các hình thức tổ chức hoạt động gồm:

– Website thương mại điện tử bán hàng.

– Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

+ Sàn giao dịch thương mại điện tử.

+ Website đấu giá trực tuyến.

+ Website khuyến mại trực tuyến.

+ Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

3. Điều kiện thành lập công ty thương mại điện tử tại Nghệ An

– Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

– Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Phải là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

+ Và đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định.

a. Điều kiện của website thương mại điện tử

Website thương mại điện tử phải có cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi đặt hàng trực tuyến. Cơ chế rà soát và xác nhận phải đáp ứng hiển thị cho khách hàng những thông tin sau:

+ Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại.

+ Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ.

+ Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn.

b. Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

– Phải là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật.

– Có đề án cung cấp dịch vụ.

– Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến.

– Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

– Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định.

Thành lập công ty thương mại điện tử tại Nghệ An
Thành lập công ty thương mại điện tử tại Nghệ An

4. Hồ sơ thành lập công ty thương mại điện tử tại Nghệ An

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp).

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty: CMND/ thẻ CCCD

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền cho công ty Luật Vinh Tín.

5. Thủ tục thành lập công ty thương mại điện tử tại Nghệ An

a. Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư; hoặc nộp qua tài khoản đăng ký kinh doanh; qua chữ ký số.

b. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

c. Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

d. Bước 4: Hoàn thành các thủ tục sau khi thành lập công ty

– Khắc dấu.

– Treo biển tại trụ sở công ty.

– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử.

– Kê khai và nộp thuế môn bài.

– In và đặt in hóa đơn.

– Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

6. Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động thương mại điện tử

a. Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Nội dung thông tin phải thông báo với Bộ Công Thương bao gồm:

– Tên miền của website thương mại điện tử.

– Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website.

– Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website.

– Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân.

– Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

– Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử.

– Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

b. Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hồ sơ đăng ký với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện gồm:

– Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận DKKD, hoặc giấy phép đầu tư.

– Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định.

– Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định của pháp luật.

– Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung.

– Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

7. Cơ quan thẩm quyền xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

– Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Bộ Công Thương cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động.

8. Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép doanh nghiệp

– Trong thời gian từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Thời gian từ 07-10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động

9. LUẬT VINH TÍN – Dịch vụ thành lập công ty thương mại điện tử tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng.

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp.

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép kinh doanh.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

  1. Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An
  2. Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An
  3. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An
  4. Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An
  5. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An
  6. Giải quyết tranh chấp
  7. Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_vinh_tín #luatvinhtin  #vinhtin #luật_sư_nghệ_an  #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty   #đăng_ký_kinh_doanh   #dịch_vụ_giấy_phép   #giấy_phép_kinh_doanh  #thành_lập_doanh_nghiệp

Trả lời

English EN Vietnamese VI