Thành lập công ty dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An

4.8/5 - (5 bình chọn)

Thành lập công ty dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An

Mục lục bài viết

Thành lập công ty dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An. Dịch vụ giấy phép nhanh, giá rẻ hỗ trợ các Doanh nghiệp, các start up đủ điều kiện hoạt động đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Luật Vinh Tín hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục như sau.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020.

– Luật kiểm toán độc lập 2011.

– Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập.

– Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

2. Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với từng loại hình doanh nghiệp như sau:

a. Với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

– Phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó phải có tối thiểu 02 thành viên góp vốn, mức góp vốn tuân theo quy định của pháp luật.

– Là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề.

– Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của chính phủ (năm tỷ đồng).

– Về phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

b. Với loại hình công ty hợp danh kinh doanh dịch vụ kiểm toán

– Phải có giấy chứng nhận ĐKKD, hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật.

– Phải có ít nhất 05 Kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu có hai thành viên hợp danh.

– Là Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

c. Với loại hình doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ kiểm toán

– Phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là giám đốc.

d. Với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

– Được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính.

– Phải có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh.

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

e. Với chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán

– Phải có đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bên trên;

– Phải có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc chi nhánh, Hai kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp.

– Và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ tài chính.

Thành lập công ty dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An
Thành lập công ty dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An

3. Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An

a. Hồ sơ thành lập công ty

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp).

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty: CMND/ thẻ CCCD

+ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân. Quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

+ Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức.

– Văn bản ủy quyền cho công ty Luật Vinh Tín.

b. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

– Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.

– Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề.

– Các tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Và các giấy tờ khác do Bộ tài chính quy định.

4. Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An

a. Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

b. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

c. Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

d. Bước 4: Hoàn thành các thủ tục sau khi thành lập công ty

>> Tham khảo thủ tục sau thành lập công ty.

5. Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm toán

a. Bước 1: chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ kiểm toán

– Số lượng: 01 bộ

– Các giấy tờ đã nêu trên

b. Bước 2: Cơ quan tiếp nhận và xử lý

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán; trường hợp từ chối sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c. Bước 3: Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Doanh nghiệp đến 1 cửa của cơ quan có thẩm quyền nhận giấy phép. Khi đi mang theo CMND, Phiếu hẹn và 1 bộ hồ sơ.

6. Cơ quan thẩm quyền xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

– Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Bộ Tài Chính cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động.

7. Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép doanh nghiệp

– Trong thời gian từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Thời gian từ 15-20  ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động.

8. LUẬT VINH TÍN – Thành lập công ty dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng.

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp.

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép kinh doanh.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

  1. Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An
  2. Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An
  3. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An
  4. Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An
  5. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An
  6. Giải quyết tranh chấp
  7. Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_vinh_tín #luatvinhtin  #vinhtin #luật_sư_nghệ_an  #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty   #đăng_ký_kinh_doanh   #dịch_vụ_giấy_phép   #giấy_phép_kinh_doanh  #dịch_vụ_kiểm_toán

Trả lời

English EN Vietnamese VI