Thành lập công ty dịch vụ in ấn tại Nghệ An

4.8/5 - (6 bình chọn)

Thành lập công ty dịch vụ in ấn tại Nghệ An

Thành lập công ty dịch vụ in ấn tại Nghệ An: Hướng dẫn điều kiện đăng ký kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục các bước xin giấy phép để hoạt động đúng quy định của pháp luật. Cụ thể như sau.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ KH&ĐT.

– Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in.

– Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP.

2. Điều kiện thành lập công ty dịch vụ in ấn tại Nghệ An

– Phải là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác).

– Phải có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in:

+ Với công đoạn chế bản: phải có ít nhất một trong các thiết bị: Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in.

+ Với công đoạn in: phải có máy in.

+ Đối với công đoạn gia công sau in: Cơ sở phải có máy dao xén (cắt) giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in hoặc thiết bị phù hợp với sản phẩm gia công.

– Cơ sở in phải có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ thiết bị in la-de(laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công.

– Cơ sở có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

– Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam.

– Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ TTTT cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

Thành lập công ty dịch vụ in ấn tại Nghệ An
Thành lập công ty dịch vụ in ấn tại Nghệ An

3. Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ in ấn tại Nghệ An

a. Hồ sơ thành lập công ty

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp).

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty: CMND/ thẻ CCCD

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền cho công ty Luật Vinh Tín.

b. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ in ấn.

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định.

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận ĐKKD/quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập.

– Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định.

– Bằng cấp của người đại diện theo pháp luật.

– Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

– Giấy chứng nhận ANTT, PCCC.

– Danh sách trang thiết bị của cơ sở.

– Bản vẽ tổng thể mặt bằng xin cấp phép.

4. Thủ tục thành lập công ty dịch vụ in ấn tại Nghệ An

a. Bước 1: Soạn và Nộp hồ sơ thành lập công ty

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ nêu tại mực trên

– Cách thức nộp hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Nộp qua chữ ký số điện tử.

+ Nộp qua tài khoản trực tuyến.

b. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập công ty

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

c. Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

d. Bước 4: Hoàn thành các thủ tục sau khi thành lập công ty

> Tham khảo thủ tục sau thành lập công ty.

– Khắc dấu.

– Treo biển tại trụ sở công ty.

– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử.

– Kê khai và nộp thuế môn bài.

– In và đặt in hóa đơn.

– Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

5. Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh in ấn

a. Bước 1: Soạn và Nộp hồ sơ xin giấy phép

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ nêu tại mực trên

– Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký

Trong 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in sẽ cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in.

c. Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ in ấn.

6. Cơ quan thẩm quyền xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

– Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho Cơ sở in khác.

7. Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép doanh nghiệp

– Trong thời gian từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Thời gian từ 15-20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động

8. LUẬT VINH TÍN – Thành lập công ty dịch vụ in ấn tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng.

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp.

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép kinh doanh.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

  1. Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An
  2. Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An
  3. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An
  4. Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An
  5. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An
  6. Giải quyết tranh chấp
  7. Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_vinh_tín #luatvinhtin  #vinhtin #luật_sư_nghệ_an  #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty   #đăng_ký_kinh_doanh   #dịch_vụ_giấy_phép   #giấy_phép_kinh_doanh  #thành_lập_doanh_nghiệp

Trả lời

English EN Vietnamese VI