Giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an

Rate this post

Giấy phép kinh doanh… tại nghệ an

Mục lục bài viết

Giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an. Hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian, thời hạn hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Sau đây luật Vinh Tín xin chi sẻ cụ thể:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2020.

– Nghị định 01/2021/ND-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Luật kiểm toán độc lập 2011.

– Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập.

– Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

2. Điều kiện cấp giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với từng loại hình doanh nghiệp như sau:

a. Điều kiện cấp giấy phép dịch vụ kiểm toán đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó phải có tối thiểu 02 thành viên góp vốn, mức góp vốn tuân theo quy định của pháp luật.

– Là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề.

– Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của chính phủ (năm tỷ đồng).

– Về phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

b. Điều kiện cấp giấy phép dịch vụ kiểm toán đối với công ty hợp danh:

– Phải có giấy chứng nhận ĐKKD, hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật.

– Phải có ít nhất 05 Kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu có hai thành viên hợp danh.

– Là Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

c. Điều kiện cấp giấy phép dịch vụ kiểm toán đối với doanh nghiệp tư nhân:

– Phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là giám đốc.

d. Điều kiện đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam:

– Được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính.

– Phải có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh.

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

e. Điều kiện đối với chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán:

– Phải có đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bên trên;

– Phải có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc chi nhánh, Hai kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp.

– Và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ tài chính.

3. Hồ sơ xin giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an

a. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp.

– Bản điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH/ công ty cổ phần).

– Bản sao công chứng các giấy tờ chứng thực cá nhân sau:

+ Đối với cá nhân: CMND hoặc hộ chiếu hoặc thẻ CCCD còn hiệu lực.

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận ĐKKD kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền.

– Quyết định góp vốn, Văn bản cử đại diện theo ủy quyền đối với thành viên/ cổ đông công ty.

– Hợp đồng ủy quyền để ủy quyền cho Công ty Luật Vinh Tín thực hiện.

Giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an
Giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an

b. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.

– Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề.

– Các tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Và các giấy tờ khác do Bộ tài chính quy định.

4. Thủ tục cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp

a. Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật

Các giấy tờ cụ thể nêu ở mục trên

b. Bước 2:  Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

– Hồ sơ nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố

c. Bước 3:  Nhận kết quả – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Trong thời gian 03-05 ngày làm việc ngay khi nhận được hồ sơ hợp lệ

– Chuẩn bị 01 bản hồ sơ hợp lệ, có xác nhận đầy đủ của các thành viên/ cổ đông

– Đóng phí thành lập doanh nghiệp tại bộ phận 1 cửa phòng ĐKKD.

– Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bất động sản

d. Bước 4:  Hoàn thành thủ tục sau khi đăng ký kinh doanh

các thủ tục sau thành lập công ty. như: Khắc dấu công ty; treo biển bảng; lập tài khoản ngân hàng; làm thủ tục mua hóa đơn ban đầu …

5. Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

a.Bước 1:  Soạn thảo và nộp hồ sơ

– Các giấy tờ cụ thể nêu ở mục trên.

– Số lượng: 01 bộ.

b. Bước 2:  Xử lý hồ sơ xin cấp phép

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán; trường hợp từ chối sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

d. Bước 3:  Nhận kết quả – Giấy chứng nhận

Doanh nghiệp đến 1 cửa của cơ quan có thẩm quyền nhận giấy phép. Khi đi mang theo CMND, Phiếu hẹn và 1 bộ hồ sơ.

6. Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an

– Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại cấp giấy đăng ký kinh doanh Thành lập công ty.

– Bộ Tài Chính cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động.

7. Thời gian làm thủ tục xin cấp giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an

– Trong thời gian từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Thời gian từ 15-20  ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động.

8. Luật Vinh Tín – Dịch vụ Giấy phép dịch vụ kiểm toán tại nghệ an

– Tư vấn các thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh..

– Soạn hồ sơ xin giấy phép ĐKKD theo quy định pháp luật.

– Hỗ trợ tư vấn các thủ tục sau khi đăng ký kinh doanh.

– Tư vấn điều kiện cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động.

– Soạn thảo hồ sơ, tư vấn xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

– Thay mặt quý khách thực hiện các thủ tục xin giáy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bàn giao/Trả kết quả.

Cam kết: Uy tín – Tận tâm – mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng

Logo vinh tín 3
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan: Giấy phép/chứng chỉ

1.Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh tại nghệ an

2.Giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an

3. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

4. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

5. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại nghệ an

6. Giấy phép năng hoạt động lực xây dựng tại nghệ an

7. Giấy phép kinh doanh rượu tại nghệ an

8. Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại nghệ an

9. Giấy phép kinh doanh cầm đồ tại nghệ an

10. Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

11. Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an

12. Cấp giấy phép an ninh trật tự tại nghệ an

13. Giấy phép sản xuất hóa chất tại nghệ an

14. Giấy phép trung tâm tư vấn du học tại nghệ an

15. Giấy phép mở phòng khám nha khoa tại nghệ an

16. Giấy phép kinh doanh gas tại nghệ an

17. Giấy phép kinh doanh dược phẩm tại nghệ an

18. Giấy phép kinh doanh spa tại vinh nghệ an

19. Giấy phép kinh doanh karaoke tại nghệ an

20. Giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại nghệ an

21. Giấy phép kinh doanh bất động sản tại nghệ an

22. Giấy phép kinh doanh giáo dục mầm non tại nghệ an

Bài viết cùng chủ đề: Thủ tục – Hồ sơ

1.Thành lập công ty tại Nghệ An

2.Thành lập công ty cổ phần tại Nghệ An

3.Thành lập công ty TNHH tại Nghệ An

4.Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

5.Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

6.Thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

7.Thành lập hộ kinh doanh tại Nghệ An

8.Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

9.Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An

Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Tư vấn đầu tư tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh #dịch_vụ_giấy_phép  #giấy_phép_kinh_doanh #thành_lập_doanh_nghiệp  #Luật_vinh_tín  #vinh_tín  

1.Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

2.Thành lập cty tại Nghệ An

3.Thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

4.Công ty luật Vinh Tín Nghệ An

5.Thành lập công ty tỉnh Nghệ An

6.Đăng ký kinh doanh Nghệ An

7.Dịch vụ kế toán tại Nghệ An

8.Giấy phép năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 tại Nghệ An

9.Phiếu Lý lịch tư pháp tại Nghệ An

10.Hỗ trợ thiết kế web tại Nghệ An cho Doanh nghiệp

Trả lời

English EN Vietnamese VI