Điều lệ công ty tại Nghệ An

4.9/5 - (37 bình chọn)

Điều lệ công ty tại Nghệ An

Mẫu Điều lệ công ty tại Nghệ An gồm. Cụ thể Luật vinh tín xin chia sẻ bản điều lệ mới nhất của các loại hình công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần để làm hồ sơ khi đăng ký kinh doanh ở Sở KH&ĐT. Nội dung, nguyên tắc xây dựng bản điều lệ như sau.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ KH&ĐT.

2. Các loại hình doanh nghiệp nào cần điều lệ công ty?

– Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì các các loại hình doanh nghiệp sau bắt buộc phải có Điều lệ công ty:

 • Công ty cổ phần.
 • Công ty hợp danh.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải có Điều lệ.

3. Điều lệ công ty là gì?

– Điều lệ công ty là căn cứ pháp lý đầu tiên và quan trọng nhất khi có tranh chấp xảy ra, được đưa ra làm cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty do doanh nghiệp tự lập nên, có nội dung căn cứ theo các quy định về pháp luật doanh nghiệp và không được trái với các quy định pháp luật.

– Điều lệ là bản cam kết của các thành viên công ty về việc thành lập công ty, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

– Việc xác lập, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ Điều lệ của công ty phải thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

– Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

4. Các nguyên tắc xây dựng điều lệ công ty?

Để có một bản Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật thì doanh nghiệp phải dựa theo nguyên tắc sau:

– Điều lệ phải đảm bảo có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, không được trái với các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

– Nguyên tắc Điều lệ công ty là: tự nguyện, thỏa thuận. Điều lệ là một hợp đồng nhiều bên, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, các chủ sở hữu công ty, quy định về việc tổ chức, quản lý và hoạt đồng của doanh nghiệp.

– Bản Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau:

+ Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức.

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

+ Với công ty cổ phần: Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức.

– Khi muốn sửa đổi, bổ sung Điều lệ thì Điều lệ công ty thì bắt buộc phải theo trình tự quy định của pháp luật.

Điều lệ công ty tại Nghệ An
Điều lệ công ty tại Nghệ An

5. Nội dung điều lệ công ty tại Nghệ An

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).

– Vốn điều lệ của doanh nghiệp; đối với công ty cổ phần cần thêm nội dung tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần.

– Ngành, nghề kinh doanh của công ty.

– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh nêu là công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần.

– Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần.

– Cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Quy định điều lệ công ty tại Nghệ An;

– Quyền và nghĩa vụ của các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, đối với công ty hợp danh; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đối với những người trong điều kiện thành lập công ty cổ phần.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

– Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

– Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty.

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh.

– Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên trong danh nghiệp.

– Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần.

– Các trường hợp giải thể doanh nghiệp, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.

– Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

6. Khi sửa đổi bổ sung điều lệ công ty cần ai xác nhận?

Luật Doanh nghiệp 2020, nếu muốn sửa đổi, bổ sung Điều lệ thì bắt buộc phải có họ, tên và chữ ký của những người sau:

– Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh.

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: cần có Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật ký xác nhận.

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Cần người đại diện theo pháp luật xác nhận.

– Và Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần.

7. Thủ tục, Hồ sơ thành lập công ty tại Nghệ An

– Hồ sơ quý khách tham khảo thêm tại: Hồ sơ thành lập công ty tại Nghệ An

– Thủ tục quý khách tham khảo thêm tại: Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An

8. LUẬT VINH TÍN – Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng.

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp.

– Tư vấn về các loại thuế, Điều lệ cho Doanh nghiệp.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Bàn giao kết quả cho khách hàng.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Vốn điều lệ khi thành lập công ty tại Nghệ An

Mức thuế môn bài tại Nghệ An

Các loại thuế khi thành lập công ty tại Nghệ An

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

 1. Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An
 2. Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An
 3. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An
 4. Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An
 5. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An
 6. Giải quyết tranh chấp
 7. Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_vinh_tín #luatvinhtin  #vinhtin #luật_sư_nghệ_an  #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty   #đăng_ký_kinh_doanh   #dịch_vụ_giấy_phép   #giấy_phép_kinh_doanh  #thành_lập_doanh_nghiệp

Trả lời

English EN Vietnamese VI