Tag Archives: Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Nghệ An

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Nghệ An. Dịch vụ Doanh Nghiệp giá rẻ nhất. Hướng dẫn điều kiện, Hồ sơ, Thủ tục theo quy định. Luật Vinh Tín

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Nghệ An

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Nghệ An

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Nghệ An Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Nghệ An. Thời gian của thẻ loại LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn 2 năm. Thẻ loại NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn 3 năm. Còn với thẻ loại NG3, LV1, LV2, LS, […]

English EN Vietnamese VI