Tag Archives: Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Nghệ An

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Nghệ An. Dịch vụ Doanh Nghiệp giá rẻ nhất. Hướng dẫn điều kiện, Hồ sơ, Thủ tục theo quy định. Luật Vinh Tín

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Nghệ An

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Nghệ An

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Nghệ An Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Nghệ An:Tờ khai, bản mô tả KDCN, tài liệu chứng minh, nộp lệ phí, ủy quyền thực hiện hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền trong thời gian 15 năm. Cụ thể như sau: 1. Cơ […]

English EN Vietnamese VI