Tag Archives: Luật kế toán

Luật kế toán 88/2015/QH13

Văn bản pháp luật

Luật kế toán 88/2015/QH13 Luật kế toán 88/2015/qh13 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. I. Đối tượng áp dụng […]

English EN Vietnamese VI