Tag Archives: Thành lập công ty xuất khẩu lao động tại Nghệ An

Thành lập công ty xuất khẩu lao động tại Nghệ An

Thành lập công ty xuất khẩu lao động tại Nghệ An

Thành lập công ty xuất khẩu lao động tại Nghệ An Thành lập công ty xuất khẩu lao động tại Nghệ An. Hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn pháp định là 5 tỷ vnđ. Phải có tiền ký quỹ theo quy định là 1 […]

English EN Vietnamese VI