Tag Archives: Thành lập trung tâm tin học tại Nghệ An

Thành lập trung tâm tin học tại Nghệ An

Thành lập trung tâm tin học tại Nghệ An

Thành lập trung tâm tin học tại Nghệ An Thành lập trung tâm tin học tại Nghệ An gồm 3 bước bắt buộc.1 là thành lập công ty. 2 thành lập trung tâm. 3 xin cấp phép hoạt động. Hồ sơ gồm: tờ trình, đề án, hồ sơ giáo viên, giám đốc công ty… Cụ […]

English EN Vietnamese VI