Tag Archives: Thành lập trường mầm non tại Nghệ An

Thành lập trường mầm non tại Nghệ An

Thành lập trường mầm non tại Nghệ An

Thành lập trường mầm non tại Nghệ An Thành lập trường mầm non tại Nghệ An: Điều kiện về cán bộ nhân sự, hiệu trưởng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng. Hồ sơ thành lập mới, Tờ trình, đề án hoạt động. Thủ tục đơn giản như sau. 1. Căn cứ pháp […]

English EN Vietnamese VI