Tag Archives: Thủ tục lập di chúc tại Nghệ An

Thủ tục lập di chúc tại Nghệ An

Thủ tục lập di chúc tại Nghệ An

Thủ tục lập di chúc tại Nghệ An Thủ tục lập di chúc tại Nghệ An để lại tài sản cho con cái, ông bà, bố mẹ…lúc còn minh mẫn, không bị cưỡng ép, đe dọa. Nội dung di chúc phải đảm bảo ngày tháng lập di chúc, họ tên đầy đủ và di sản […]

English EN Vietnamese VI