Tag Archives: 4539/TCHQ-TXNK

Công văn 4539/TCHQ-TXNK Tổng cục hải quan chỉ đạo về quản lý, chống gian lận hoàn thuế GTGT

Văn bản pháp luật

Công văn 4539/TCHQ-TXNK Tổng cục hải quan chỉ đạo về quản lý, chống gian lận hoàn thuế GTGT Công văn 4539/TCHQ-TXNK ngày 21/09/2021 của Tổng cục hải quan chỉ đạo về quản lý, chống gian lận hoàn thuế GTGT. *Công văn 4539/TCHQ-TXNK Tổng cục hải quan chỉ đạo về quản lý, chống gian lận hoàn […]

English EN Vietnamese VI