Category Archives: Tin tức

Tin tức pháp luật tại Nghệ An. Văn phòng công ty Luật sư giỏi tại tp Vinh tư vấn quy định pháp luật. Luật Vinh Tín – 0982.697.685. Dịch vụ Doanh Nghiệp

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Văn bản pháp luật

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Tải về Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu […]

Công văn 4481/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Văn bản pháp luật

Công văn 4481/BCT-TTTN của Bộ Công Thương ban hành năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu Công văn 4481/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công thương ban hành (19978) *Công văn 4481/BCT-TTTN Tải về NỘI DUNG Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các địa phương […]

Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021

Văn bản pháp luật

Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 *Kế hoạch 24/KH-UBND Tải về NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý đáp ứng […]

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Văn bản pháp luật

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An *Quyết định 01/2021/QĐ-UBND Tải về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh […]

Công văn 4539/TCHQ-TXNK Tổng cục hải quan chỉ đạo về quản lý, chống gian lận hoàn thuế GTGT

Văn bản pháp luật

Công văn 4539/TCHQ-TXNK Tổng cục hải quan chỉ đạo về quản lý, chống gian lận hoàn thuế GTGT Công văn 4539/TCHQ-TXNK ngày 21/09/2021 của Tổng cục hải quan chỉ đạo về quản lý, chống gian lận hoàn thuế GTGT. *Công văn 4539/TCHQ-TXNK Tổng cục hải quan chỉ đạo về quản lý, chống gian lận hoàn […]

English EN Vietnamese VI