Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021

Rate this post

Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021

Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021

*Kế hoạch 24/KH-UBND

Tải về

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý đáp ứng đầy đủ yêu cầu trợ giúp pháp lý của đối tượng thụ hưởng

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật ngoài trụ sở

3. Triển khai các hoạt động truyền thông về TGPL

4. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về TGPL

5. Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý

6. Xây dựng Kế hoạch TGPL triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

7. Công tác tổ chức, hành chính, tổng hợp

 

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Các bài viết liên quan:

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế  

Trả lời

English EN Vietnamese VI