Luật nhà ở 65/2014/QH13

Rate this post

Luật nhà ở 65/2014/QH13

Luật nhà ở 65/2014/QH13 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

I. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

Tải Luật_nhà_ở 65/2014/QH13 tại đây

II. Nội dung: Luật nhà ở 65/2014/QH13

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II. SỞ HỮU NHÀ Ở

Chương III. PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Chương IV. CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Chương V. TÀI CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Chương VI. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở

Chương VII. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Chương VIII. GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở

Chương IX. QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Chương X. HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở

Chương XI. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở

Chương XII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở

Chương XIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Các bài viết liên quan:

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế  #luật_nhà_ở 

Trả lời

English EN Vietnamese VI