Bộ luật lao động 45/2019/QH14

Rate this post

Bộ luật lao động 45/2019/QH14

Bộ luật lao động 45/2019/QH14 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

I. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động.

2. Người sử dụng lao động.

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Tải Bộ luật lao động 45/2019/QH14 tại đây

II. Nội dung: Bộ luật lao động 45/2019/QH14

1.Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

2.Chương II: VIỆC LÀM, TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

3.Chương III: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

4.Chương IV: GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ

5.Chương V: ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

6.Chương VI: TIỀN LƯƠNG

7.Chương VII: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

8.Chương VIII: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

9.Chương IX: AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

10.Chương X: NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ VÀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI

Bộ luật lao động 45/2019/QH14;

11.Chương XI: NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC

12.Chương XII: BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

13.Chương XIII: TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ

14.Chương XIV: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

15.Chương XV: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

16.Chương XVI: THANH TRA LAO ĐỘNG, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

17.Chương XVII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Các bài viết liên quan:

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế  #luật_lao_động 

One thought on “Bộ luật lao động 45/2019/QH14

  1. Pingback: Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I. Quyết định chủ trương đầu tư 2022

Trả lời

English EN Vietnamese VI