Luật quản lý thuế 38/2019/QH14

Rate this post

Luật quản lý thuế 78/2006/QH11

Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

I. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế bao gồm:

a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế.

2. Cơ quan quản lý thuế bao gồm:

a) Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực;

b) Cơ quan hải quan bao gồm Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan.

3. Công chức quản lý thuế bao gồm công chức thuế, công chức hải quan.

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

II. Nội dung: Luật quản lý thuế 38/2019/QH14

1.Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

2.Chương II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ THUẾ

3.Chương III. ĐĂNG KÝ THUẾ

4.Chương IV. KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ

5.Chương V. ẤN ĐỊNH THUẾ

6.Chương VI. NỘP THUẾ

7.Chương VII. TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ

8.Chương VIII. THỦ TỤC HOÀN THUẾ

9.Chương IX. KHÔNG THU THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ; KHOANH TIỀN THUẾ NỢ; XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT

10.Chương X. ÁP DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

11.Chương XI. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

12.Chương XII. TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ, LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

13.Chương XIII. KIỂM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ

14.Chương XIV. CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ

15.Chương XV. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ

16.Chương XVI. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN

17.Chương XVII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Tải Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 tại đây

 

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Các bài viết liên quan:

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế  #luật_quản_lý_thuế 

One thought on “Luật quản lý thuế 38/2019/QH14

  1. Pingback: Luật kế toán 88/2015/QH13 - Công ty luật Vinh Tín | Nghệ An

Trả lời

English EN Vietnamese VI