Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

4.8/5 - (6 bình chọn)

Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Đối tượng áp dụng Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

1. Doanh nghiệp.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Áp dụng Luật DN 2020 và luật khác

Trường hợp luật khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật đó.

Tải Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 tại đây

Nội dung: Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

1.Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

2.Chương II: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

3.Chương III: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

4.Chương IV: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

5.Chương V: CÔNG TY CỔ PHẦN

6.Chương VI: CÔNG TY HỢP DANH

7.Chương VII: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

8.Chương VIII: NHÓM CÔNG TY

9.Chương IX: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

10.Chương X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Các bài viết liên quan:

#luật_sư_nghệ_an #công_ty_luật #văn_phòng_luật #thành_lập_công_ty #Đăng_ký_kinh_doanh  #giấy_phép_kinh_doanh  #luật_vinh_tín #thủ_tục_nhà_đất  #di_chúc #thừa_kế  #luật_doanh_nghiệp 

English EN Vietnamese VI