Tag Archives: Quyết định 01/2021/QĐ-UBND

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Văn bản pháp luật

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An *Quyết định 01/2021/QĐ-UBND Tải về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh […]

English EN Vietnamese VI