Tag Archives: Kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021

Văn bản pháp luật

Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 *Kế hoạch 24/KH-UBND Tải về NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý đáp ứng […]

English EN Vietnamese VI