Tag Archives: Luật đất đai

Luật đất đai 45/2013/QH13

Văn bản pháp luật

Luật đất đai 45/2013/QH13 Luật đất đai 45/2013/QH13 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa […]

English EN Vietnamese VI