Tag Archives: Luật hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13

Văn bản pháp luật

Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố […]

English EN Vietnamese VI