Tag Archives: luật quản lý thuế

Luật quản lý thuế 38/2019/QH14

Văn bản pháp luật

Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. I. Đối tượng áp dụng 1. Người nộp thuế bao gồm: a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của […]

English EN Vietnamese VI