Thành lập công ty chứng khoán tại Nghệ An

4.9/5 - (12 bình chọn)

Thành lập công ty chứng khoán tại Nghệ An

Thành lập công ty chứng khoán tại Nghệ An. Thông qua các hoạt động chủ yếu như mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. Phát hành và bảo lãnh chứng khoán, tư vấn đầu tư và quản lý quỹ đầu tư. Công ty chứng khoán có thể tham gia quá trình trao đổi cổ phiếu trong thị trường với vai trò trung gian. Để thành lập công ty thì Quý khách cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục các bước như sau.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020.

– Luật Chứng khoán 2019.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

– Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán.

2. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại Nghệ An

a. Về trụ sở làm việc

– Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;

– Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

b. Về vốn của công ty chứng khoán

Quy định vốn đã góp tại thời điểm thành lập công ty tối thiểu bằng mức vốn pháp định. cụ thể:

– Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam.

– Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam.

– Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam.

– Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

Nếu doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.

c. Về nhân sự của Doanh nghiệp

– Nhân sự gồm Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ.

– Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

+ Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán.

+ Phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác.

+ Phải có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

d. Về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn

– Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức.

Nếu công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật Chứng khoán 2019.

– Tỷ lệ vốn góp của các tổ chức có tổng tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.

e. Về cổ đông, thành viên góp vốn

– Các cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

– Còn các cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải :

+ Có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp.

+ Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép.

+ Báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

– Thành viên, Cổ đông góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác.

– Thành viên, Cổ đông góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 77 của Luật Chứng khoán 2019.

3. Hồ sơ thành lập công ty chứng khoán tại Nghệ An

a. Hồ sơ thành lập công ty

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp).

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty: CMND/ thẻ CCCD

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền cho công ty Luật Vinh Tín.

b. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư 210/2012/TT-BTC).

– Thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng trụ sở, địa điểm kinh doanh.

– Biên bản họp và quyết định của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập về việc thành lập công ty chứng khoán.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán

– Sơ yếu lý lịch Giám đốc và nhân viên hành nghề chứng khoán.

– Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông, thành viên tham gia góp vốn.

– Danh sách dự kiến thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát kèm theo bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực.

– Tài liệu chứng minh năng lực góp vốn của cổ đông, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán

– Bản dự thảo Điều lệ công ty.

– Phương án hoạt động kinh doanh trong ba (03) năm đầu.

Thành lập công ty chứng khoán tại Nghệ An
Thành lập công ty chứng khoán tại Nghệ An

4. Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại Nghệ An

a. Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

b. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

c. Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

d. Bước 4: Hoàn thành các thủ tục sau khi thành lập công ty

– Khắc dấu.

– Treo biển tại trụ sở công ty.

– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử.

– Kê khai và nộp thuế môn bài.

– In và đặt in hóa đơn.

– Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

5. Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động chứng khoán

a. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

b. Bước 2: Xử lý hồ sơ

c. Bước 3: Cấp giấy phép hoạt động

6. Cơ quan thẩm quyền xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

– Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Chủ doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bộ hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

7. Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép doanh nghiệp

– Trong thời gian từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Thời gian cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động chứng khoán:

+ Thời hạn 20 ngày làm việc, UBCK Nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất và phong tỏa vốn góp đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

+ Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của UBCK Nhà nước đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất và phong tỏa vốn góp, các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập phải hoàn thiện cơ sở vật chất và phong toả vốn góp.

+ Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được xác nhận phong tỏa vốn theo quy định tại khoản 3 Điều này và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất trụ sở công ty và các tài liệu hợp lệ khác, UBCK Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán

8. Nghiệp vụ chứng khoán nào được cấp phép?

Công ty chứng khoán có quyền được cấp phép một số nghiệp vụ như sau:

– Môi giới chứng khoán.

– Tự doanh chứng khoán.

– Bảo lãnh chứng khoán.

– Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều kiện thành lập Công ty chứng khoán được áp dụng chung đối với các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

9. LUẬT VINH TÍN – Dịch vụ thành lập công ty chứng khoán tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng.

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp.

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép kinh doanh.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

  1. Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An
  2. Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An
  3. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An
  4. Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An
  5. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An
  6. Giải quyết tranh chấp
  7. Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_vinh_tín #luatvinhtin  #vinhtin #luật_sư_nghệ_an  #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty   #đăng_ký_kinh_doanh   #dịch_vụ_giấy_phép   #giấy_phép_kinh_doanh  #công_ty_chứng_khoán

Trả lời

English EN Vietnamese VI