Thành lập công ty dịch vụ nổ mìn tại Nghệ An

4.9/5 - (8 bình chọn)

Thành lập công ty dịch vụ nổ mìn tại Nghệ An

Thành lập công ty dịch vụ nổ mìn tại Nghệ An: Tổ chức dịch vụ nổ mìn có nhu cầu cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn lập hồ sơ đề nghị Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. Bộ Công Thương cấp Giấy phép. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ sẽ cấp phép đủ điều kiện hoạt động. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục như sau.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ KH&ĐT.

– Thông tư 13/2018/TT-BCT Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

– Nghị định 71/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

– Luật 14/2017/QH14 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Điều kiện thành lập công ty dịch vụ nổ mìn tại Nghệ An

– Phải là tổ chức kinh tế có đăng ký kinh doanh ngành nghề cung ứng dịch vụ nổ mìn, được thành lập theo quy định pháp luật.

– Phải có đủ điều kiện theo quy định về sử dụng, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và con người tối thiểu đủ để cung ứng dịch vụ cho 05 (năm) tổ chức thuê dịch vụ.

– Được cơ quan nhà nước cấp các giấy phép dịch vụ nổ mìn.

– Cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC.

– Có đủ điều kiện về sử dụng, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

– Cơ sở kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

– Về địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật

– Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp; và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ.

3. Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ nổ mìn tại Nghệ An

a. Hồ sơ thành lập công ty

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp).

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty: CMND/ thẻ CCCD

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền cho công ty Luật Vinh Tín.

Thành lập công ty dịch vụ nổ mìn tại Nghệ An
Thành lập công ty dịch vụ nổ mìn tại Nghệ An

b. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ nổ mìn

– Bản sao quyết định thành lập; hoặc bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD. hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn của UBND cấp tỉnh đối với hình thức dịch vụ nổ mìn tại địa phương có phạm vi hoạt động giới hạn trong địa bàn đất liền của một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.

– Đề án dịch vụ nổ mìn nêu rõ mục tiêu, quy mô, phạm vi, tính phù hợp quy hoạch, nhu cầu về dịch vụ nổ mìn và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp; các điều kiện cần thiết và giải pháp bảo đảm về an ninh, an toàn trong hoạt động cung ứng dịch vụ nổ mìn.

– Bản sao văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho vật liệu nổ công nghiệp và điều kiện bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Thành lập công ty dịch vụ nổ mìn tại Nghệ An;

– Nếu không có kho hay phương tiện vận chuyển thì phải có hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển với tổ chức, doanh nghiệp có kho, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định.

– Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

– Bản sao chứng chỉ chuyên môn.

– Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của người chỉ huy nổ mìn và đội ngũ thợ mìn.

– Văn bản ủy quyền cho công ty Luật Vinh Tín.

4. Thủ tục thành lập công ty dịch vụ nổ mìn tại Nghệ An

a. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

– Hồ sơ: 01 bộ theo quy định.

– Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua Cổng thông tin quốc gia.

b. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

c. Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

d. Bước 4: Hoàn thành các thủ tục sau khi thành lập công ty

> Tham khảo thủ tục sau thành lập công ty.

– Khắc dấu.

– Treo biển tại trụ sở công ty.

– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử.

– Kê khai và nộp thuế môn bài.

– In và đặt in hóa đơn.

– Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

5. Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động dịch vụ nổ mìn

a. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

– Hồ sơ: 02 bộ.

– Giấy tờ: theo quy định đã nêu trên.

b. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Bộ công thương, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp.

c. Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động nổ mìn.

6. Cơ quan thẩm quyền xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

– Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Bộ công thương, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp cấp phép đủ điều kiện hoạt động.

7. Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép doanh nghiệp

– Trong thời gian từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Thời gian từ 07-10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động

8. Thời hạn cấp giấy phép hoạt động

Thời hạn của Giấy phép: 02 năm.

9. LUẬT VINH TÍN – Dịch vụ thành lập công ty dịch vụ nổ mìn tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng.

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp.

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép kinh doanh.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

  1. Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An
  2. Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An
  3. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An
  4. Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An
  5. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An
  6. Giải quyết tranh chấp
  7. Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_vinh_tín #luatvinhtin  #vinhtin #luật_sư_nghệ_an  #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty   #đăng_ký_kinh_doanh   #dịch_vụ_giấy_phép   #giấy_phép_kinh_doanh  #dịch_vụ_nổ_mìn

Trả lời

English EN Vietnamese VI