Thành lập công ty Kinh doanh casino tại Nghệ An

4.9/5 - (8 bình chọn)

Thành lập công ty Kinh doanh casino tại Nghệ An

Thành lập công ty Kinh doanh casino tại Nghệ An: Hướng dẫn chi tiết các điều kiện, hồ sơ, thủ tục các bước để đăng ký kinh doanh, hoạt động theo quy định của pháp luật. Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp nhanh, giá rẻ nhất.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ KH&ĐT.

– Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

2. Điều kiện thành lập công ty Kinh doanh casino tại Nghệ An

– Ngành nghề kinh doanh casino là ngành nghề phải tiến hành xin chủ trương đầu tư, nên doanh nghiệp muốn tham gia phải lập báo cáo trủ chương đầu tư và nộp cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

– Doanh nghiệp hoạt động ngành nghề casino chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp phải có dịch vụ đi kèm, bao gồm: khách sạn, khu du lịch, du lịch, thương mại, vui chơi giải trí, trung tâm tổ chức hội nghị.

– Vốn đầu tư khi kinh doanh casino là 02 tỷ đô la mỹ.

– Doanh nghiệp phải lập kế hoạch kinh doanh casino theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện quản lý và phát triển tại Việt Nam để tránh các tác động xấu của hoạt động casino gây ra.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino nếu dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong nội dung giấy chứng phải ghi rõ doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh casino.

– Ngoài ra, doanh nghiệp phải hoàn tất việc giải ngân 50% vốn đầu tư đã đăng ký.

– Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, doanh nghiệp bắt buộc phải có: địa điểm đặt dự án cụ thể, có người quản lý và điều hành dự án kinh doanh casino và cuối cùng là phải có một kế hoạch kinh doanh cụ thể, chi tiết.

3. Hồ sơ thành lập công ty Kinh doanh casino tại Nghệ An

a. Hồ sơ thành lập công ty

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp).

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty: CMND/ thẻ CCCD

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền cho công ty Luật Vinh Tín.

b. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hoạt động casino – đánh bạc

– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

– Hồ sơ, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư theo quy định.

– Bản sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino.

– Bản dự thảo quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi.

– Phương án hoạt động kinh doanh casino bao gồm các nội dung: Thông tin về doanh nghiệp, thông tin về tình hình thực hiện dự án đầu tư, thời hạn kinh doanh casino, dự kiến về trò chơi, loại hình trò chơi, dự kiến nhu cầu thu, chi ngoại tệ, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội và kế hoạch triển khai thực hiện.

– Danh sách, phiếu lý lịch tư pháp, bản sao các văn bằng có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh casino.

Thành lập công ty Kinh doanh casino tại Nghệ An
Thành lập công ty Kinh doanh casino tại Nghệ An

4. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh casino tại Nghệ An

a. Bước 1: Chuẩn bị và Nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

c. Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

d. Bước 4: Hoàn thành các thủ tục sau khi thành lập công ty

> Tham khảo thủ tục sau thành lập công ty.

– Khắc dấu.

– Treo biển tại trụ sở công ty.

– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử.

– Kê khai và nộp thuế môn bài.

– In và đặt in hóa đơn.

– Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

5. Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động Casino

a. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

– Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định như trên

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino đến cơ quan cấp phép.

b. Bước 2: Xử lý hồ sơ

– Cơ quan cấp phép kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp phép thông báo cho doanh nghiệp về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi 06 bộ hồ sơ chính thức để thẩm định.

c. Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động casino

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do từ chối.

6. Cơ quan thẩm quyền xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

– Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Bộ Tài chính cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh casino.

7. Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép doanh nghiệp

– Trong thời gian từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Thời gian từ 80-90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

Nội dung bao gồm:

– Tên, địa chỉ của doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

– Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

– Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

– Số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi tối đa doanh nghiệp được phép kinh doanh.

– Địa điểm kinh doanh, khu vực bố trí Điểm kinh doanh casino trong khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino;

– Thời hạn hiệu lực.

– Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.

9. Thời hạn của giấy phép kinh doanh hoạt động casino

Thời hạn hiệu lực trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino quy định cụ thể thời tối đa không quá 20 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đủ điều kiện.

10. LUẬT VINH TÍN – Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh casino tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng.

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp.

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép kinh doanh.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

  1. Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An
  2. Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An
  3. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An
  4. Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An
  5. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An
  6. Giải quyết tranh chấp
  7. Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_vinh_tín #luatvinhtin  #vinhtin #luật_sư_nghệ_an  #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty   #đăng_ký_kinh_doanh   #dịch_vụ_giấy_phép   #giấy_phép_kinh_doanh  #kinh_doanh_casino

Trả lời

English EN Vietnamese VI