Thành lập công ty thẩm định giá tại Nghệ An

4.9/5 - (18 bình chọn)

Thành lập công ty thẩm định giá tại Nghệ An

Mục lục bài viết

Thành lập công ty thẩm định giá tại Nghệ An. Hướng dẫn điều kiện đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, thủ tục các bước theo quy định của pháp luật. Dịch vụ nhanh 1 ngày, giá rẻ, cam kết sẽ làm hài lòng quý khách.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2020.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ KH&ĐT.

– Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá.

– Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá .

2. Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá tại Nghệ An

– Phải là Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật

a. Điều kiện với Công ty TNHH 1 thành viên lập công ty thẩm định giá.

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

b. Điều kiện với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên lập công ty thẩm định giá.

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Phải có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn.

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải là thẩm định viên hành nghề tại doanh nghiệp.

– Phần vốn góp là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp quy định. Người đại diện tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

c. Điều kiện Công ty hợp danh lập công ty thẩm định giá.

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Phải có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn.

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải là thẩm định viên hành nghề tại doanh nghiệp.

d. Điều kiện Doanh nghiệp tư lập công ty thẩm định giá.

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Phải có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 01 là chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

e. Điều kiện Công ty cổ phần lập công ty thẩm định giá.

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Phải có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập.

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Thành lập công ty thẩm định giá tại Nghệ An
Thành lập công ty thẩm định giá tại Nghệ An

3. Hồ sơ thành lập công ty thẩm định giá tại Nghệ An

a. Hồ sơ thành lập công ty

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp).

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty: CMND/ thẻ CCCD

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền cho công ty Luật Vinh Tín.

b. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh…

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKKD hoặcGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận.

– Hợp đồng lao động  của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp.

– Bản sao công chứng văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp.

– Biên lai nộp lệ phí theo quy định.

– Văn bản ủy quyền cho công ty Luật Vinh Tín. Nếu để chúng tôi thay mặt bạn xử lý hồ sơ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá tại Nghệ An

a. Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

b. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

c. Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

d. Bước 4: Hoàn thành các thủ tục sau khi thành lập công ty

> Tham khảo thủ tục sau thành lập công ty.

– Khắc dấu công ty.

– Treo biển tại trụ sở công ty.

– Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử.

– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Kê khai và nộp thuế môn bài.

– In và đặt in hóa đơn.

– Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

5. Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh thẩm định giá

a. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các giấyt tờ nêu trên.

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Doanh nghiệp lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

b. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ theo quy định

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) có quyền yêu cầu thẩm định viên về giá; hoặc doanh nghiệp giải trình hoặc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh quá trình làm việc và các thông tin khác trong hồ sơ.

c. Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

– Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) xem xét để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ hợp lệ.

– Nếu từ chối, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Cơ quan thẩm quyền xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

– Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Cơ quan cấp phép: Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính

7. Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép doanh nghiệp

– Trong thời gian từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Thời gian từ 15-20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động

8. LUẬT VINH TÍN – Dịch vụ thành lập công ty thẩm định giá tại Nghệ An

– Giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng.

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp.

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép kinh doanh.

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước.

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng.

Logo vinh tín 3

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:
Điện thoại: 0982.697.685 – 0919.892.269

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bài viết có thể bạn quan tâm

  1. Tư vấn Doanh Nghiệp tại Nghệ An
  2. Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Nghệ An
  3. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An
  4. Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An
  5. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An
  6. Giải quyết tranh chấp
  7. Tư vấn pháp luật thường xuyên

#luật_vinh_tín #luatvinhtin  #vinhtin #luật_sư_nghệ_an  #công_ty_luật #văn_phòng_luật  #thành_lập_công_ty   #đăng_ký_kinh_doanh   #dịch_vụ_giấy_phép   #giấy_phép_kinh_doanh  #công_ty_thẩm_định_giá

Trả lời

English EN Vietnamese VI