Tag Archives: Bộ luật lao động

Bộ luật lao động 45/2019/QH14

Văn bản pháp luật

Bộ luật lao động 45/2019/QH14 Bộ luật lao động 45/2019/QH14 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và […]

English EN Vietnamese VI