Tag Archives: Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

Văn bản pháp luật

Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm […]

English EN Vietnamese VI